Friday, July 29, 2011

RPH (minggu 30)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 30)

Tarikh

25.07.2011 (Isnin)

Kelas

1C

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – karangan

Tajuk

'Biodata Rakan Baik Saya'

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang karangan yang dibincangkan menerusi buku teks yang disediakan

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh maklumat tentang biodata rakan mereka dan contoh karangan bagi memudahkan tugasan dibuat dengan baik

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Kerjasama

Aktiviti

Pelajar dikehendaki mendapatkan maklumat tentang biodata rakan disebelah bagi menghasilkan karangan berdasarkan maklumat yang telah dikumpul tersebut dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar membuat tugasan tersebut dengan

baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 30)

Tarikh

25.07.2011 (Isnin)

Kelas

1F

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – karangan

Tajuk

'Biodata Rakan Baik Saya'

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang karangan yang dibincangkan menerusi buku teks yang disediakan

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh maklumat tentang biodata rakan mereka dan contoh karangan bagi memudahkan tugasan dibuat dengan baik

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Usaha, Kerjasama

Aktiviti

Pelajar dikehendaki mendapatkan maklumat tentang biodata rakan disebelah bagi menghasilkan karangan berdasarkan maklumat yang telah dikumpul tersebut dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar berusaha mendapatkan seberapa

banyak maklumat tentang rakan di sebelah mereka


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 30)

Tarikh

25.07.2011 (Isnin)

Kelas

3D

Masa

4.35-5.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

  • Nilai Yang Berkaitan Dengan Diri (meneruskan aktiviti hafalan dan pemahaman bagi setiap nilai yang dipelajari)

Tujuan

Melatih pelajar memahami dan mengingati dengan lebih mendalam tentang nilai / topik yang dibincangkan tersebut

BBM

Buku teks, buku latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan kepentingan memahami seterusnya mengingati definisi-definisi sesuatu nilai yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada nilai-nilai yang telah dipelajari

Penerapan Nilai

Kerajinan, Usaha

Aktiviti

Guru meminta pelajar memahami seterusnya mengingati kembali maksud / definisi nilai yang telah dipelajari dan dihafal oleh mereka pada minggu lepas serta akan disoal pada kelas yang akan datang

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat berusaha sedaya upaya mengingati definisi nilai-nilai yang dikehendaki


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 30)

Tarikh

26.07.2011 (Selasa)

Kelas

2G

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – karangan

Tajuk

'Biodata Rakan Baik Saya'

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang karangan yang dibincangkan menerusi buku teks yang disediakan

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh maklumat tentang biodata rakan mereka dan contoh karangan bagi memudahkan tugasan dibuat dengan baik

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Usaha

Aktiviti

Pelajar dikehendaki mendapatkan maklumat tentang biodata rakan disebelah bagi menghasilkan karangan berdasarkan maklumat yang telah dikumpul tersebut dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar dapat mengumpulkan maklumat

tentang rakan mereka dengan baik dan memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 30)

Tarikh

26.07.2011 (Selasa)

Kelas

3E

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

  • Nilai Yang Berkaitan Dengan Diri (meneruskan aktiviti hafalan dan pemahaman bagi setiap nilai yang dipelajari)

Tujuan

Melatih pelajar memahami dan mengingati dengan lebih mendalam tentang nilai / topik yang dibincangkan tersebut

BBM

Buku teks, buku latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan kepentingan memahami seterusnya mengingati definisi-definisi sesuatu nilai yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada nilai-nilai yang telah dipelajari

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar memahami seterusnya mengingati kembali maksud / definisi nilai yang telah dipelajari dan dihafal oleh mereka pada minggu lepas serta akan disoal pada kelas yang akan datang

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat berusaha sedaya upaya mengingati definisi nilai-nilai yang dikehendaki walaupun terdapat segelintir daripada mereka yang masih lemah dari aspek hafalan.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 30)

Tarikh

27.07.2011 (Rabu)

Kelas

1C

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Kata Banyak Makna dan Peribahasa

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan perkataan yang sama tetapi mengandungi pelbagai maksud dan peribahasa yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap perkataan yang sama tetapi mengandungi pelbagai maksud dan peribahasa yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Kerajinan, usaha

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dapat membina ayat dengan baik berdasarkan

tatabahasa yang dipelajari pada hari ini. Mereka juga aktif bertanya tentang

maksud peribahasa yang kurang difahami serta tindakan telah diambil oleh

guru dengan menjelaskannya di samping turut memberi contoh yang mudah

difahami pelajar


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 30)

Tarikh

27.07.2011 (Rabu)

Kelas

3D

Masa

4.00-5.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

  • Nilai Yang Berkaitan Dengan Diri (set soalan praktif intensif 1)

Tujuan

Melatih pelajar memahami dan mengingati dengan lebih mendalam tentang nilai / topik yang dibincangkan tersebut

BBM

Buku teks, buku latihan, lembaran kerja

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan kepentingan memahami seterusnya mengingati definisi-definisi sesuatu nilai yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada nilai-nilai yang telah dipelajari

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar memahami seterusnya mengingati kembali maksud / definisi nilai yang telah dihafal oleh mereka pada minggu lepas dan akan disoal pada kelas yang akan datang. Pelajar juga turut diberi latihan set soalan untuk disiapkan dan akan dibincangkan nanti

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar berusaha menyiapkan tugasan yang diberi. Namun, akibat kesuntukan masa, maka tugasan tersebut akan di sambung pada kelas yang akan datang


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 30)

Tarikh

27.07.2011 (Rabu)

Kelas

1F

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Kata Banyak Makna dan Peribahasa

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan perkataan yang sama tetapi mengandungi pelbagai maksud dan peribahasa yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap perkataan yang sama tetapi mengandungi pelbagai maksud dan peribahasa yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Kerajinan, usaha

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dapat membezakan perkataan sama yang

membawa maksud yang berlainan dengan baik berdasarkan tatabahasa yang

dipelajari pada hari ini.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 30)

Tarikh

28.07.2011 (Khamis)

Kelas

2G

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Kata Banyak Makna dan Peribahasa

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan perkataan yang sama tetapi mengandungi pelbagai maksud dan peribahasa yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap perkataan yang sama tetapi mengandungi pelbagai maksud dan peribahasa yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Kerajinan, usaha

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dapat membina ayat dan menyiapkan latihan

yang diberikan dengan baik berdasarkan tatabahasa yang telah dipelajari


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 30)

Tarikh

28.07.2011 (Khamis)

Kelas

1F

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – ujian lisan (PLBS)

Tajuk

Pemahaman petikan dan gambar berkenaan dengan hidup berjiran dan menghormati orang tua

Tujuan

Melatih pelajar memahami seterusnya mampu memberikan pendapat berdasarkan petikan dan gambar yang ditunjukkan kepada mereka

BBM

Lembaran Kerja

Objektif P&P

Ujian lisan diadakan bagi melihat sejauhmana keupayaan pelajar dalam memberi dan menyatakan pendapat mereka berdasarkan tajuk yang dibincangkan seperti kepentingan hidup berjiran dan menghormati orang tua

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, keyakinan diri

Aktiviti

Pelajar diberikan petikan dan gambar berkenaan dengan hidup berjiran & menghormati orang tua serta diberi masa oleh guru untuk menyatakan pendapat masing-masing dan menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Malah, mereka turut dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat dapat menyatakan pendapat yang

bernas dan memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 30)

Tarikh

28.07.2011 (Khamis)

Kelas

1C

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – ujian lisan (PLBS)

Tajuk

Pemahaman petikan dan gambar berkenaan dengan hidup berjiran dan menghormati orang tua

Tujuan

Melatih pelajar memahami seterusnya mampu memberikan pendapat berdasarkan petikan dan gambar yang ditunjukkan kepada mereka

BBM

Lembaran Kerja

Objektif P&P

Ujian lisan diadakan bagi melihat sejauhmana keupayaan pelajar dalam memberi dan menyatakan pendapat mereka berdasarkan tajuk yang dibincangkan seperti kepentingan hidup berjiran dan menghormati orang tua

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, keyakinan diri

Aktiviti

Pelajar diberikan petikan dan gambar berkenaan dengan hidup berjiran & menghormati orang tua serta diberi masa oleh guru untuk menyatakan pendapat masing-masing dan menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan tajuk tersebut. Malah, mereka turut dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat sedaya upaya berusaha menjawab

soalan-soalan yang dikemukakan oleh guru dengan baik dan memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 30)

Tarikh

29.07.2011 (Jumaat)

Kelas

3E

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (sambungan P&P hari Selasa 26/07/2011 – nilai tanggungjawab)

Tujuan

Memberi pendedahan dan latihan kepada pelajar tentang isu-isu semasa berdasarkan nilai-nilai murni yang dipelajari

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh-contoh soalan berbentuk struktur serta isu-isu yang berkaitan dengan harga diri

Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat memahami dengan lebih mendalam tentang setiap perbezaan dan contoh-contoh jawapan menerusi nilai-nilai murni yang telah dipelajari

Penerapan Nilai

Kerajinan, usaha

Aktiviti

Pelajar dikehendaki menulis nota penting serta menjawab soalan-soalan yang diberi dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan keadaan kelas terkawal. Malah, pelajar juga membuat nota tentang isi-isi penting berkenaan dengan nilai-nilai murni yang dipelajari


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 30)

Tarikh

29.07.2011 (Jumaat)

Kelas

2G

Masa

4.00-5.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral (bacaan)

Tajuk

  • Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan

Tujuan

Menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Bahan bacaan di perpustakaan

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing

Refleksi


 

P&P berjalan lancar dan keadaan pelajar ketika berada di perpustakaan adalah terkawal


 


 

No comments:

Post a Comment