Saturday, July 16, 2011

RPH (minggu 28)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 28)

Tarikh

11.07.2011 (Isnin)

Kelas

1C

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – Sistem Bahasa- sambungan P&P minggu lepas (set soalan)

Tajuk

Mencakupi semua set tatabahasa yang telah dipelajari

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang topik tatabahasa yang dibincangkan menerusi latihan yang diberikan

BBM

Buku latihan, set soalan latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh-contoh soalan berbentuk struktur

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Usaha

Aktiviti

Pelajar dikehendaki menjawab soalan-soalan yang diberi dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar membuat latihan yang diberikan

dengan baik dan keadaan kelas adalah terkawal. Namun latihan tersebut akan

di sambung pada hari Rabu kerana masa tidak mencukupi


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 28)

Tarikh

11.07.2011 (Isnin)

Kelas

1F

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – Sistem Bahasa- sambungan P&P minggu lepas (set soalan)

Tajuk

Mencakupi semua set tatabahasa yang telah dipelajari

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang topik tatabahasa yang dibincangkan menerusi latihan yang diberikan

BBM

Buku latihan, set soalan latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh-contoh soalan berbentuk struktur

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Usaha

Aktiviti

Pelajar dikehendaki menjawab soalan-soalan yang diberi dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar aktif bertanya sekiranya tidak

faham dan tindakan telah diambil oleh guru dengan menyatakannya dengan

lebih terperinci disertai contoh yang mudah difahami


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 28)

Tarikh

11.07.2011 (Isnin)

Kelas

3D

Masa

4.35-5.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

 • Nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme (contoh soalan esei)

Tujuan

Melatih pelajar memahami dan mengingati dengan lebih mendalam tentang nilai / topik yang dibincangkan tersebut

BBM

Buku teks, buku latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan kepentingan memahami seterusnya mengingati definisi-definisi sesuatu nilai yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada nilai-nilai yang telah dipelajari

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Guru meminta pelajar memahami seterusnya mengingati kembali maksud / definisi nilai tanggungjawab dan hemah tinggi serta turut diminta sekali lagi oleh guru supaya mengimbas kembali nilai kepercayaan kepada Tuhan, amanah, harga diri yang telah dihafal oleh mereka pada minggu lepas dan akan disoal pada kelas yang akan datang. Pelajar juga diberi latihan berbentuk soalan esei dan akan disemak pada hari Rabu akan datang

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat berusaha sedaya upaya mengingati definisi nilai-nilai yang dikehendaki dan membuat latihan soalan esei yang diberikan

baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 28)

Tarikh

12.07.2011 (Selasa)

Kelas

2G

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – Sistem Bahasa-sambungan P&P minggu lepas (set soalan)

Tajuk

Mencakupi semua set tatabahasa yang telah dipelajari

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang topik tatabahasa yang dibincangkan menerusi latihan yang diberikan

BBM

Buku latihan, set soalan latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh-contoh soalan berbentuk struktur

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Menghormati guru, kerajinan

Aktiviti

Pelajar dikehendaki menjawab soalan-soalan yang diberi dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar mematuhi setiap arahan guru

dengan baik dan keadaan kelas adalah terkawal


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 28)

Tarikh

12.07.2011 (Selasa)

Kelas

3E

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Mencakupi Nilai-nilai yang Berkaitan dengan Perkembangan Diri (Kepercayaan Kepada Tuhan dan Amanah)

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang nilai / topik yang dibincangkan menerusi latihan yang diberikan

BBM

Buku teks, buku latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan keupayaan memahami seterusnya mengingati definisi nilai kepercayaan kepada Tuhan dan amanah yang telah dipelajari

Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat memahami dan mendalami setiap maksud nilai murni yang dihasilkan menerusi latihan dan aktiviti hafalan yang dibuat dalam kelas

Penerapan Nilai

Menghormati guru

Aktiviti

Pelajar diminta menghafal nilai-nilai yang dikehendaki dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar berupaya memahami seterusnya mengingati nilai-nilai murni tersebut


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 28)

Tarikh

13.07.2011 (Rabu)

Kelas

1F

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Kata Majmuk dan Penanda Wacana

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan Kata Majmuk dan Penanda Wacana yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Majmuk dan Penanda Wacana

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Ketekunan, menghormati guru

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar kerana mereka memberi tumpuan sepenuhnya ketika sesi

pembelajaran berlangsung. Mereka juga aktif bertanya akan maksud sesuatu

perkataan yang tidak difahami dan penerangan telah dilakukan oleh guru

dalam usaha membimbing mereka


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 28)

Tarikh

13.07.2011 (Rabu)

Kelas

1C

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Kata Majmuk dan Penanda Wacana

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan Kata Majmuk dan Penanda Wacana yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Majmuk dan Penanda Wacana

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Ketekunan, menghormati guru

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar namun masih terdapat segelintir pelajar yang lemah dalam

aspek tatabahasa dan tindakan telah diambil oleh guru dengan menjelaskannya

dengan terperinci di samping turut memberi contoh yang sesuai agar mudah

difahami


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 28)

Tarikh

13.07.2011 (Rabu)

Kelas

3D

Masa

4.00-5.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

 • Nilai Yang Berkaitan Dengan Diri (kepercayaan kepada Tuhan, amanah, harga diri, tanggungjawab dan hemah tinggi)

Tujuan

Melatih pelajar memahami dan mengingati dengan lebih mendalam tentang nilai / topik yang dibincangkan tersebut

BBM

Buku teks, buku latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan kepentingan memahami seterusnya mengingati definisi-definisi sesuatu nilai yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada nilai-nilai yang telah dipelajari

Penerapan Nilai

Usaha

Aktiviti

Guru meminta pelajar memahami seterusnya mengingati kembali maksud / definisi nilai tanggungjawab dan hemah tinggi serta turut diminta sekali lagi oleh guru supaya mengimbas kembali nilai kepercayaan kepada Tuhan, amanah, harga diri, tanggungjawab dan hemah tinggi yang telah dihafal oleh mereka pada minggu lepas dan akan disoal pada kelas yang akan datang

Refleksi

P&P berjalan lancar namun masih terdapat segelintir pelajar yang keliru dengan maksud hemah tinggi dan harga diri. Tindakan telah diambil oleh guru dengan memberi mereka peluang supaya apa yang dihafal itu perlu difahami terlebih dahulu bagi memudahkan proses penghafalan nilai-nilai murni yang telah dipelajari sebelum ini


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 28)

Tarikh

14.07.2011 (Khamis)

Kelas

2G

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Kata Majmuk dan Penanda Wacana

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan Kata Majmuk dan Penanda Wacana yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Majmuk dan Penanda Wacana

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Ketekunan, menghormati guru

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dapat membina ayat dengan baik berdasarkan

tatabahasa yang dipelajari


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 28)

Tarikh

14.07.2011 (Khamis)

Kelas

1F

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

 • Kupasan dan Kajian Teks-'Lebah dan Madu' (tema, maksud dan bentuk)

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya puisi moden iaitu sajak

BBM

Kertas mahjung. buku latihan, buku KOMSAS Kasut Kelopak Jantung

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara genre-genre sastera khususnya puisi moden dan tradisional

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara / maksud yang tersurat & tersirat dalam sajak yang dipelajari

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Guru meminta pelajar mendeklamasikan sajak dan pada masa yang sama pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam sajak berpandukan buku KOMSAS yang disediakan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan guru juga meminta pelajar menyiapkan maksud dan bentuk puisi tersebut untuk dibincangkan bersama-sama


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 28)

Tarikh

14.07.2011 (Khamis)

Kelas

1C

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

 • Kupasan dan Kajian Teks-'Lebah dan Madu' (tema, maksud dan bentuk)

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya puisi moden iaitu sajak

BBM

Kertas mahjung. buku latihan, buku KOMSAS Kasut Kelopak Jantung

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara genre-genre sastera khususnya puisi moden dan tradisional

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara / maksud yang tersurat & tersirat dalam sajak yang dipelajari

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Guru meminta pelajar mendeklamasikan sajak dan pada masa yang sama pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam sajak berpandukan buku KOMSAS yang disediakan

Refleksi

P&P berjalan lancar namun terdapat segelintir pelajar yang kurang memahami bentuk sajak tersebut dan tindakan telah diambil oleh guru dengan menjelaskannya dengan lebih terperinci disertai dengan contoh yang mudah difahami mereka


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 28)

Tarikh

15.07.2011 (Jumaat)

Kelas

3E

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (Harga Diri)- sambungan P&P hari Selasa 12/07/2011

Tujuan

Memberi pendedahan dan latihan kepada pelajar tentang isu-isu semasa berdasarkan nilai-nilai murni yang dipelajari

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh-contoh soalan berbentuk struktur serta isu-isu yang berkaitan dengan harga diri

Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat memahami dengan lebih mendalam tentang setiap perbezaan dan contoh-contoh jawapan menerusi nilai-nilai murni yang telah dipelajari

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Pelajar dikehendaki menjawab soalan-soalan yang diberi dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar, keadaan kelas terkawal dan pelajar membuat nota tentang isi-isi penting tajuk tersebut dengan baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 28)

Tarikh

15.07.2011 (Jumaat)

Kelas

2G

Masa

4.00-5.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral (bacaan)

Tajuk

 • Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan

Tujuan

Menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Bahan bacaan di perpustakaan

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Kerajinan, tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing

Refleksi


 

P&P berjalan lancar dan hampir keseluruhan pelajar mengisi masa yang diberi dengan membaca bahan bacaan yang terdapat di perpustakaan


 


 


 

1 comment:

 1. t. kasih kerana telah menyediakan blog rph yang kemas, lengkap dan menarik bagi minggu ke 28 dan 29.
  Sila kekalkan usaha murni ini.

  H.L. hunt- "The key of success is as follow- 1. Decide what you want 2. Be willing to pay the price 3. Get to work"

  ReplyDelete