Thursday, April 26, 2012

RPH (minggu 17)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 17)

Tarikh

23.04.2012 (Isnin)

Kelas

4K9

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Kekeluargaan (tanggungjawab terhadap keluarga)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai tanggungjawab terhadap keluarga

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga yang telah dipelajari minggu lepas (hafalan setiap nilai yang telah dipelajari)

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat latihan / perbincangan aktiviti 'fikir dan jawab' berpandukan buku teks, pelajar juga didedahkan dengan ciri-ciri tanggungjawab terhadap keluarga. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar dan kebanyakan pelajar memahami tajuk berkaitan kekeluargaan yang dipelajari


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 17)

Tarikh

23.04.2012 (Isnin)

Kelas

4MPV

Masa

9.45-10.55pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Kekeluargaan (tanggungjawab terhadap keluarga)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai tanggungjawab terhadap keluarga

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga yang telah dipelajari minggu lepas (hafalan setiap nilai yang telah dipelajari)

Penerapan Nilai

Berdikari

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat latihan / perbincangan aktiviti 'fikir dan jawab' berpandukan buku teks, pelajar juga didedahkan dengan ciri-ciri tanggungjawab terhadap keluarga. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar dan mereka telah menyiapkan kerja rumah yang diberi oleh guru minggu lepas


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 17)

Tarikh

23.04.2012 (Isnin)

Kelas

5S4

Masa

12.05-12.40tghri

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Kekeluargaan (tanggungjawab terhadap keluarga)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai tanggungjawab terhadap keluarga

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga yang telah dipelajari minggu lepas (hafalan setiap nilai yang telah dipelajari)

Penerapan Nilai

Hormat-menghormati

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat latihan / perbincangan aktiviti 'fikir dan jawab' berpandukan buku teks, pelajar juga didedahkan dengan ciri-ciri tanggungjawab terhadap keluarga. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar kerana pelajar memberi tumpuan sepenuhnya

ketika sesi pembelajaran berlangsung


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 17)

Tarikh

24.04.2012 (Selasa)

Kelas

5K2

Masa

7.05-8.15pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Kekeluargaan (tanggungjawab terhadap keluarga)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai tanggungjawab terhadap keluarga

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga yang telah dipelajari minggu lepas (hafalan setiap nilai yang telah dipelajari)

Penerapan Nilai

Keyakinan diri

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat latihan / perbincangan aktiviti 'fikir dan jawab' berpandukan buku teks, pelajar juga didedahkan dengan ciri-ciri tanggungjawab terhadap keluarga. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar dan mereka aktif bertanya sekiranya tidak

faham serta tindakan telah diambil oleh guru dengan memberi penjelasan

yang lebih terperinci disertai dengan contoh-contoh yang mudah difahami


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 17)

Tarikh

24.04.2012 (Selasa)

Kelas

5K5

Masa

10.20-11.30pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Kekeluargaan (tanggungjawab terhadap keluarga)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai tanggungjawab terhadap keluarga

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga yang telah dipelajari minggu lepas (hafalan setiap nilai yang telah dipelajari)

Penerapan Nilai

Kerjasama

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat latihan / perbincangan aktiviti 'fikir dan jawab' berpandukan buku teks, pelajar juga didedahkan dengan ciri-ciri tanggungjawab terhadap keluarga. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar dan mereka dilihat memahami tajuk dan contoh-contoh yang dinyatakan oleh guru


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 17)

Tarikh

24.04.2012 (Selasa)

Kelas

4S3

Masa

12.05-12.40tghri

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Kekeluargaan (tanggungjawab terhadap keluarga)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai tanggungjawab terhadap keluarga

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai hormat dan taat kepada anggota keluarga yang telah dipelajari minggu lepas (hafalan setiap nilai yang telah dipelajari)

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat latihan / perbincangan aktiviti 'fikir dan jawab' berpandukan buku teks, pelajar juga didedahkan dengan ciri-ciri tanggungjawab terhadap keluarga. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar dan pelajar juga telah menyiapkan latihan 'Fikir dan Jawab' yang diberikan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 17)

Tarikh

25.04.2012 (Rabu)

Kelas

4MPV

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (meneruskan tugasan kerja kursus / folio Pendidikan Moral)

Tujuan

Memastikan pelajar membuat dan menyiapkan tugasan kerja kursus tersebut seperti yang diminta oleh guru

BBM

Buku teks, folio kerja kursus, kertas warna, keratan akhbar

Objektif P&P

Menyenaraikan faktor, kesan dan langkah mengatasi beberapa masalah / isu berdasarkan tajuk yang diberi dan amalan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan

Hasil Pembelajaran

Mengupas setiap nilai dalam sesuatu isu yang diketengahkan berdasarkan tajuk yang diberi dalam kerja kursus tersebut

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar menyambung membuat tugasan kerja kursus mereka dan pada masa yang sama memberi panduan dan tunjuk ajar kepada pelajar bagi memastikan tugasan yang dilaksanakan bertepatan dengan kehendak soalan yang diberi

Refleksi

P&P berjalan lancar dan mereka memberi tumpuan sepenuhnya ketika guru mengajar dan keadaan kelas adalah terkawal


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 17)

Tarikh

25.04.2012 (Rabu)

Kelas

5S4

Masa

9.45-10.55pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (menjawab soalan latihan Pendidikan Moral)

Tujuan

Memastikan pelajar membuat latihan berbentuk struktur / esei berdasarkan soalan-soalan peperiksaan dan latihan yang dilaksanakan dalam kelas

BBM

Buku teks, lembaran kerja, buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang setiap kepentingan nilai yang dipelajari serta pendedahan tentang isu-isu semasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat sekarang berdasarkan soalan-soalan latihan yang diberikan

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud setiap nilai yang dipelajari dengan tepat disertai dengan kata kunci yang penting

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat / menjawab soalan yang diberikan di papan hitam dan buku latihan serta pada masa yang sama guru menentukan jawapan yang relevan mengikut teknik / cara menjawab soalan yang betul

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar tekun menyalin nota dan latihan serta pada masa yang sama mereka turut berbincang dan cuba memahami pengajaran dan nilai-nilai murni yang dipelajari pada hari ini


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 17)

Tarikh

26.04.2012 (Khamis)

Kelas

5K2

Masa

7.05-8.15pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (menjawab soalan latihan Pendidikan Moral)

Tujuan

Memastikan pelajar membuat latihan berbentuk struktur / esei berdasarkan soalan-soalan peperiksaan dan latihan yang dilaksanakan dalam kelas

BBM

Buku teks, lembaran kerja, buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang setiap kepentingan nilai yang dipelajari serta pendedahan tentang isu-isu semasa yang berlaku dalam kalangan masyarakat sekarang berdasarkan soalan-soalan latihan yang diberikan

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud setiap nilai yang dipelajari dengan tepat disertai dengan kata kunci yang penting

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat / menjawab soalan yang diberikan di papan hitam dan buku latihan serta pada masa yang sama guru menentukan jawapan yang relevan mengikut teknik / cara menjawab soalan yang betul

Refleksi

P&P berjalan lancar
dan pelajar dilihat berusaha mempelajari dan memahami pengajaran yang terdapat dalam nilai kekeluargaan dengan memberi contoh-contoh yang bersesuaian berdasarkan latihan yang dibuat

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 17)

Tarikh

26.04.2012 (Khamis)

Kelas

4K9

Masa

9.45-10.55pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (meneruskan tugasan kerja kursus / folio Pendidikan Moral)

Tujuan

Memastikan pelajar membuat dan menyiapkan tugasan kerja kursus tersebut seperti yang diminta oleh guru

BBM

Buku teks, folio kerja kursus, kertas warna, keratan akhbar

Objektif P&P

Menyenaraikan faktor, kesan dan langkah mengatasi beberapa masalah / isu berdasarkan tajuk yang diberi dan amalan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan

Hasil Pembelajaran

Mengupas setiap nilai dalam sesuatu isu yang diketengahkan berdasarkan tajuk yang diberi dalam kerja kursus tersebut

Penerapan Nilai

Kerjasama

Aktiviti

Guru meminta pelajar menyambung membuat tugasan kerja kursus mereka dan pada masa yang sama memberi panduan dan tunjuk ajar kepada pelajar bagi memastikan tugasan yang dilaksanakan bertepatan dengan kehendak soalan yang diberi

Refleksi

P&P berjalan lancar
tetapi terdapat segelintir pelajar yang tidak membuat tugasan yang diberikan dan tindakan telah diambil oleh guru dengan memberi amaran serta memastikan mereka menyiapkan folio tersebut


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 17)

Tarikh

27.04.2012 (Jumaat)

Kelas

4S3

Masa

7.05-8.15pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (meneruskan tugasan kerja kursus / folio Pendidikan Moral)

Tujuan

Memastikan pelajar membuat dan menyiapkan tugasan kerja kursus tersebut seperti yang diminta oleh guru

BBM

Buku teks, folio kerja kursus, kertas warna, keratan akhbar

Objektif P&P

Menyenaraikan faktor, kesan dan langkah mengatasi beberapa masalah / isu berdasarkan tajuk yang diberi dan amalan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan

Hasil Pembelajaran

Mengupas setiap nilai dalam sesuatu isu yang diketengahkan berdasarkan tajuk yang diberi dalam kerja kursus tersebut

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Guru meminta pelajar menyambung membuat tugasan kerja kursus mereka dan pada masa yang sama memberi panduan dan tunjuk ajar kepada pelajar bagi memastikan tugasan yang dilaksanakan bertepatan dengan kehendak soalan yang diberi

Refleksi

P&P berjalan lancar
dan pelajar tekun menyiapkan tugasan mereka serta keadaan kelas yang terkawal


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 17)

Tarikh

27.04.2012 (Jumaat)

Kelas

5K5

Masa

9.40-10.40pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (meneruskan tugasan kerja kursus / folio Pendidikan Moral)

Tujuan

Memastikan pelajar membuat dan menyiapkan tugasan kerja kursus tersebut seperti yang diminta oleh guru

BBM

Buku teks, folio kerja kursus, kertas warna, keratan akhbar

Objektif P&P

Menyenaraikan faktor, kesan dan langkah mengatasi beberapa masalah / isu berdasarkan tajuk yang diberi dan amalan nilai-nilai murni yang perlu diamalkan

Hasil Pembelajaran

Mengupas setiap nilai dalam sesuatu isu yang diketengahkan berdasarkan tajuk yang diberi dalam kerja kursus tersebut

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar menyambung membuat tugasan kerja kursus mereka dan pada masa yang sama memberi panduan dan tunjuk ajar kepada pelajar bagi memastikan tugasan yang dilaksanakan bertepatan dengan kehendak soalan yang diberi

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar melaksanakan setiap tugasan yang diberikan dengan baik dan memuaskan


 


 


 


 


 

No comments:

Post a Comment