Saturday, February 4, 2012

RPH (minggu 5)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 5)

Tarikh

30.01.2012 (Isnin)

Kelas

5K2

Masa

7.05-8.15pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (tanggungjawab)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang tanggungjawab terhadap masa dan kepentingan menguruskan masa dengan bijak

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai tanggungjawab

Penerapan Nilai

Berdikari

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat jadual tentang aktiviti harian mereka yang berfaedah, pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak bertanggungjawab. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat berjaya menyiapkan jadual aktiviti seharian mereka dengan baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 5)

Tarikh

30.01.2012 (Isnin)

Kelas

4K9

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (tanggungjawab)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang tanggungjawab terhadap masa dan kepentingan menguruskan masa dengan bijak

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai tanggungjawab

Penerapan Nilai

Mematuhi arahan guru

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat jadual tentang aktiviti harian mereka yang berfaedah, pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak bertanggungjawab. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar yang mana pelajar mematuhi setiap arahan guru dan keadaan kelas terkawal


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 5)

Tarikh

30.01.2012 (Isnin)

Kelas

4MPV

Masa

10.55-12.05 tghri

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (tanggungjawab)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang tanggungjawab terhadap masa dan kepentingan menguruskan masa dengan bijak

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai tanggungjawab

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat jadual tentang aktiviti harian mereka yang berfaedah, pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak bertanggungjawab. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar memahami dan mengingati maksud nilai-nilai dalam perkembangan diri khususnya nilai tanggungjawab yang dipelajari pada hari ini


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 5)

Tarikh

31.01.2012 (Selasa)

Kelas

4K5

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (tanggungjawab)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang tanggungjawab terhadap masa dan kepentingan menguruskan masa dengan bijak

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai tanggungjawab

Penerapan Nilai

Kerjasama

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat jadual tentang aktiviti harian mereka yang berfaedah, pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak bertanggungjawab. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar yang mana pelajar mengikuti setiap arahan guru dengan menyiapkan jadual aktiviti seharian mereka

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 5)

Tarikh

31.01.2012 (Selasa)

Kelas

5K5

Masa

9.45-10.55pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (tanggungjawab)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang tanggungjawab terhadap masa dan kepentingan menguruskan masa dengan bijak

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai tanggungjawab

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat jadual tentang aktiviti harian mereka yang berfaedah, pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak bertanggungjawab. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar malangnya terdapat segelintir pelajar yang masih tidak membawa buku latihan, tindakan telah diambil oleh guru dengan memberi amaran kedua kepada pelajar berkenaan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 5)

Tarikh

31.01.2012 (Selasa)

Kelas

4S3

Masa

12.05-12.40tghri

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (tanggungjawab)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang tanggungjawab terhadap masa dan kepentingan menguruskan masa dengan bijak

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai tanggungjawab

Penerapan Nilai

Amanah / jujur

Aktiviti

Guru meminta pelajar membuat jadual tentang aktiviti harian mereka yang berfaedah, pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak bertanggungjawab. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar dilihat telah mengingati nilai-nilai moral yang telah dipelajari mereka

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 5)

Tarikh

01.02.2012 (Rabu)

Kelas

4K9

Masa

9.45-10.55pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (hemah tinggi)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi atau persekitaran baru

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai hemah tinggi

Penerapan Nilai

Hormat-menghormati

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan situasi yang menggambarkan sikap hemah tinggi (cth: suasana di padang bola sepak yang mana pemain dikasari pihak lawan & situasi sambutan hari jadi di rumah yang mengganggu ketenteraman jiran ). Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak berhemah tinggi. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar berjaya melakonkan aktiviti seperti yang dikehendaki dengan baik dan memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 5)

Tarikh

01.02.2012 (Rabu)

Kelas

5K2

Masa

10.55-12.05tghri

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (hemah tinggi)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi atau persekitaran baru

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai hemah tinggi

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan situasi yang menggambarkan sikap hemah tinggi (cth: suasana di padang bola sepak yang mana pemain dikasari pihak lawan & situasi sambutan hari jadi di rumah yang mengganggu ketenteraman jiran ). Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak berhemah tinggi. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat mudah memahami maksud sebenar nilai hemah tinggi setelah melakonkan sendiri situasi tersebut yang menggambarkan ciri-ciri hemah tinggi yang perlu ada pada seseorang pelajar


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 5)

Tarikh

02.02.2012 (Khamis)

Kelas

5K5

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (hemah tinggi)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi atau persekitaran baru

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai hemah tinggi

Penerapan Nilai

Keyakinan

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan situasi yang menggambarkan sikap hemah tinggi (cth: suasana di padang bola sepak yang mana pemain dikasari pihak lawan & situasi sambutan hari jadi di rumah yang mengganggu ketenteraman jiran ). Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak berhemah tinggi. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan aktiviti lakonan pelajar dalam kelas memperlihatkan kreativiti / bakat mereka yang memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 5)

Tarikh

02.02.2012 (Khamis)

Kelas

4K5

Masa

9.45-10.55pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (hemah tinggi)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi atau persekitaran baru

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai hemah tinggi

Penerapan Nilai

Keberanian

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan situasi yang menggambarkan sikap hemah tinggi (cth: suasana di padang bola sepak yang mana pemain dikasari pihak lawan & situasi sambutan hari jadi di rumah yang mengganggu ketenteraman jiran ). Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak berhemah tinggi. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan aktiviti lakonan dalam kelas sekurang-kurangnya dapat memudahkan pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang nilai hemah tinggi yang dipelajari pada hari ini


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 5)

Tarikh

03.02.2012 (Jumaat)

Kelas

4S3

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (hemah tinggi)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi atau persekitaran baru

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai hemah tinggi

Penerapan Nilai

Toleransi, keyakinan

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan situasi yang menggambarkan sikap hemah tinggi (cth: suasana di padang bola sepak yang mana pemain dikasari pihak lawan & situasi sambutan hari jadi di rumah yang mengganggu ketenteraman jiran ). Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak berhemah tinggi. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dapat menjayakan setiap aktiviti yang dirancang dalam kelas dengan baik dan memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 5)

Tarikh

03.02.2012 (Jumaat)

Kelas

4MPV

Masa

10.40-11.40pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (hemah tinggi)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan menyesuaikan diri dalam pelbagai situasi atau persekitaran baru

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai hemah tinggi

Penerapan Nilai

Kerjasama

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan situasi yang menggambarkan sikap hemah tinggi (cth: suasana di padang bola sepak yang mana pemain dikasari pihak lawan & situasi sambutan hari jadi di rumah yang mengganggu ketenteraman jiran ). Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak berhemah tinggi. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan setiap aktiviti yang dilaksanakan dalam kelas mendapat maklum balas yang baik dari pelajar


 

No comments:

Post a Comment