Friday, February 10, 2012

RPH (minggu 6)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 6)

Tarikh

06.02.2012 (Isnin)

Kelas

5K2

Masa

7.05-8.15pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (toleransi)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan sikap toleransi dalam kalangan rakyat Malaysia

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai toleransi

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Guru meminta pelajar melukis sepasang pakaian yang melambangkan identiti semua kaum yang terdapat di Malaysia, pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap toleransi antara kaum. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

**P&P ditangguhkan – cuti sempena Maulidur Rasul


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 6)

Tarikh

06.02.2012 (Isnin)

Kelas

4K9

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (toleransi)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan sikap toleransi dalam kalangan rakyat Malaysia

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai toleransi

Penerapan Nilai

Menghormati guru, kreativiti

Aktiviti

Guru meminta pelajar melukis sepasang pakaian yang melambangkan identiti semua kaum yang terdapat di Malaysia, pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap toleransi antara kaum. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

**P&P ditangguhkan – cuti sempena Maulidur Rasul


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 6)

Tarikh

06.02.2012 (Isnin)

Kelas

4MPV

Masa

10.55-12.05 tghri

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (toleransi)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan sikap toleransi dalam kalangan rakyat Malaysia

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai toleransi

Penerapan Nilai

Keyakinan

Aktiviti

Guru meminta pelajar melukis sepasang pakaian yang melambangkan identiti semua kaum yang terdapat di Malaysia, pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap toleransi antara kaum. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

**P&P ditangguhkan – cuti sempena Maulidur Rasul


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 6)

Tarikh

07.02.2012 (Selasa)

Kelas

4K5

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (toleransi)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan sikap toleransi dalam kalangan rakyat Malaysia

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai toleransi

Penerapan Nilai

Toleransi

Aktiviti

Guru meminta pelajar melukis sepasang pakaian yang melambangkan identiti semua kaum yang terdapat di Malaysia, pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap toleransi antara kaum. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar yang mana pelajar aktif menyumbangkan idea-idea yang bernas bersesuaian dengan nilai yang dipelajari


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 6)

Tarikh

07.02.2012 (Selasa)

Kelas

5K5

Masa

9.45-10.55pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (toleransi)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan sikap toleransi dalam kalangan rakyat Malaysia

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai toleransi

Penerapan Nilai

Kerjasama

Aktiviti

Guru meminta pelajar melukis sepasang pakaian yang melambangkan identiti semua kaum yang terdapat di Malaysia, pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap toleransi antara kaum. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar mematuhi arahan guru dengan cuba sedaya upaya menghasilkan rekaan pakaian yang menarik sebagai lambang identiti kaum yang terdapat di Malaysia


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 6)

Tarikh

07.02.2012 (Selasa)

Kelas

4S3

Masa

12.05-12.40tghri

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (toleransi)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan sikap toleransi dalam kalangan rakyat Malaysia

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai toleransi

Penerapan Nilai

Jujur

Aktiviti

Guru meminta pelajar melukis sepasang pakaian yang melambangkan identiti semua kaum yang terdapat di Malaysia, pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap toleransi antara kaum. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar tekun menyalin nota dan cuba memahami maklumat yang ditulis dengan baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 6)

Tarikh

08.02.2012 (Rabu)

Kelas

4K9

Masa

9.45-10.55pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (berdikari)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyenaraikan bukti-bukti / contoh-contoh kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai berdikari

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan watak / peranan sebagai wakil rakyat di sesebuah kawasan bagi menyelesaikan masalah yang melanda penduduk setempat berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam buku teks. Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap berdikari. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar berjaya melakonkan aktiviti seperti yang dikehendaki dengan baik di samping mendapat tunjuk ajar & bimbingan dari guru sebagai garis panduan untuk menjayakan aktiviti lakonan tersebut


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 6)

Tarikh

08.02.2012 (Rabu)

Kelas

5K2

Masa

10.55-12.05tghri

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (berdikari)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyenaraikan bukti-bukti / contoh-contoh kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai berdikari

Penerapan Nilai

Keyakinan, keberanian

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan watak / peranan sebagai wakil rakyat di sesebuah kawasan bagi menyelesaikan masalah yang melanda penduduk setempat berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam buku teks. Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap berdikari. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat mudah memahami maksud sebenar nilai berdikari yang perlu ada pada seseorang setelah melakonkan sendiri watak yang membawa nilai tersebut


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 6)

Tarikh

09.02.2012 (Khamis)

Kelas

5K5

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (berdikari)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyenaraikan bukti-bukti / contoh-contoh kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai berdikari

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan watak / peranan sebagai wakil rakyat di sesebuah kawasan bagi menyelesaikan masalah yang melanda penduduk setempat berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam buku teks. Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap berdikari. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan aktiviti lakonan pelajar dalam kelas memperlihatkan kreativiti / bakat mereka yang memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 6)

Tarikh

09.02.2012 (Khamis)

Kelas

4K5

Masa

9.45-10.55pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (berdikari)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyenaraikan bukti-bukti / contoh-contoh kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai berdikari

Penerapan Nilai

Hormat-menghormati

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan watak / peranan sebagai wakil rakyat di sesebuah kawasan bagi menyelesaikan masalah yang melanda penduduk setempat berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam buku teks. Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap berdikari. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P dan aktiviti lakonan mengikut kumpulan berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar dilihat berbakat dan kreatif

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 6)

Tarikh

10.02.2012 (Jumaat)

Kelas

4S3

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (berdikari)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyenaraikan bukti-bukti / contoh-contoh kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai berdikari

Penerapan Nilai

Tumpuan

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan watak / peranan sebagai wakil rakyat di sesebuah kawasan bagi menyelesaikan masalah yang melanda penduduk setempat berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam buku teks. Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap berdikari. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dapat menjayakan setiap aktiviti yang dirancang dalam kelas dengan baik dan memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 6)

Tarikh

10.02.2012 (Jumaat)

Kelas

4MPV

Masa

10.40-11.40pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (berdikari)

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyenaraikan bukti-bukti / contoh-contoh kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai berdikari

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, kerjasama

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan watak / peranan sebagai wakil rakyat di sesebuah kawasan bagi menyelesaikan masalah yang melanda penduduk setempat berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam buku teks. Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap berdikari. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar yang mana kebanyakan pelajar memberi tumpuan sepenuhnya terhadap setiap aktiviti yang dijalankan dalam kelas

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 6)

Tarikh

11.02.2012 (Sabtu Ganti 1) **jadual hari Khamis

Kelas

5K5

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (berdikari) -sambungan P&P hari Khamis 09/02/2012

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyenaraikan bukti-bukti / contoh-contoh kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai berdikari

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan watak / peranan sebagai wakil rakyat di sesebuah kawasan bagi menyelesaikan masalah yang melanda penduduk setempat berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam buku teks. Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap berdikari. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan skrip yang dihasilkan pelajar memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 6)

Tarikh

11.02.2012 (Sabtu Ganti 1) **jadual hari Khamis

Kelas

4K5

Masa

9.45-10.55pg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (berdikari) – sambungan P&P hari Khamis 09/02/2012 dan perbincangan kerja kursus pelajar

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyenaraikan bukti-bukti / contoh-contoh kejayaan yang telah dicapai oleh Malaysia dalam pelbagai bidang

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai berdikari

Penerapan Nilai

Hormat-menghormati

Aktiviti

Guru meminta pelajar melakonkan watak / peranan sebagai wakil rakyat di sesebuah kawasan bagi menyelesaikan masalah yang melanda penduduk setempat berdasarkan situasi yang dinyatakan dalam buku teks. Pelajar juga didedahkan dengan contoh-contoh sikap berdikari. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P dan aktiviti lakonan mengikut kumpulan berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar dilihat berbakat dan kreatif. Manakala, penerangan dan tajuk yang diberi untuk setiap tugasan kerja kursus pelajar juga turut diperjelaskan dengan teliti oleh guru bagi memastikan pelajar memahaminya

No comments:

Post a Comment