Friday, September 30, 2011

RPH (minggu 39)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 39)

Tarikh

26.09.2011 (Isnin)

Kelas

1C

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – karangan

Tajuk

Syarahan – 'mengenal pasti punca budaya membaca bahan bacaan ilmiah yang semakin kurang di kalangan masyarakat'.

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang karangan yang dibincangkan menerusi latihan dan buku teks yang disediakan

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh dan latihan karangan (format syarahan)

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Berdikari

Aktiviti

Pelajar dikehendaki membuat karangan format syarahan berdasarkan petikan / contoh menerusi buku teks dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru. Mereka juga dikehendaki oleh guru memberi jawapan di papan hitam

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar dan pelajar aktif bertanya sekiranya tidak faham

dan tindakan telah diambil oleh guru dengan menerangkannya dengan lebih

lanjut.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 39)

Tarikh

26.09.2011 (Isnin)

Kelas

1F

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – karangan

Tajuk

Syarahan – 'mengenal pasti punca budaya membaca bahan bacaan ilmiah yang semakin kurang di kalangan masyarakat'.

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang karangan yang dibincangkan menerusi latihan dan buku teks yang disediakan

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh dan latihan karangan (format syarahan)

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Berdikari

Aktiviti

Pelajar dikehendaki membuat karangan format syarahan berdasarkan petikan / contoh menerusi buku teks dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru. Mereka juga dikehendaki oleh guru memberi jawapan di papan hitam

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar dan pelajar dilihat mampu menghasilkan idea-idea

yang bernas bagi menyiapkan tugasan yang diberikan.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 39)

Tarikh

27.09.2011 (Selasa)

Kelas

2G

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – karangan

Tajuk

Syarahan – 'mengenal pasti punca budaya membaca bahan bacaan ilmiah yang semakin kurang di kalangan masyarakat'.

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang karangan yang dibincangkan menerusi latihan dan buku teks yang disediakan

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh dan latihan karangan (format syarahan)

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Berdikari

Aktiviti

Pelajar dikehendaki membuat karangan format syarahan berdasarkan petikan / contoh menerusi buku teks dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru. Mereka juga dikehendaki oleh guru memberi jawapan di papan hitam

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar dan pelajar dilihat berusaha sedaya upaya

menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 39)

Tarikh

27.09.2011 (Selasa)

Kelas

3E

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral (ulangkaji pelajaran)

Tajuk

  • Ulangkaji pelajaran meliputi keseluruhan tajuk yang telah dipelajari

Tujuan

Membincangkan setiap tajuk yang telah dipelajari sebelum ini

BBM

Buku latihan, kertas soalan

Objektif P&P

Membuat ulangkaji seterusnya perbincangan dan pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab contoh-contoh soalan peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Pelajar mengulangkaji, menyemak, berbincang dan membuat pembetulan untuk setiap tajuk yang telah dipelajari serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar mengulangkaji pelajaran mereka dengan baik serta keadaan kelas adalah terkawal

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 39)

Tarikh

28.09.2011 (Rabu)

Kelas

1C

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

Kupasan dan Kajian Teks Puisi Tradisional (contoh; Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman) – sambungan P&P minggu lepas

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang pengenalan kepada Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya Puisi Tradisional

BBM

Buku KOMSAS

Objektif P&P

Menyatakan kepelbagaian genre Sastera khususnya Puisi Tradisional dan unsur-unsur keindahannya

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, usaha

Aktiviti

Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam puisi tradisional berpandukan buku KOMSAS yang disediakan.

Refleksi

P&P berjalan lancar dan keseluruhan pelajar telah membawa buku KOMSAS berkenaan.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 39)

Tarikh

28.09.2011 (Rabu)

Kelas

1F

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Peribahasa (bidalan)

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan bidalan yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap perkataan / bidalan yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Menghormati guru

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima. Perbincangan jawapan latihan juga diadakan bagi memastikan tugasan yang diberikan disiapkan oleh pelajar

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat berupaya menjawab semua maksud

untuk setiap peribahasa yang dipelajari.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 39)

Tarikh

29.09.2011 (Khamis)

Kelas

2G

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Peribahasa (bidalan)

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan bidalan yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap perkataan / bidalan yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Menghormati guru

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima. Perbincangan jawapan latihan juga diadakan bagi memastikan tugasan yang diberikan disiapkan oleh pelajar

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar telah menyiapkan tugasan setelah diberi

amaran oleh guru.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 39)

Tarikh

29.09.2011 (Khamis)

Kelas

1F

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

Kupasan dan Kajian Teks Puisi Tradisional (contoh; Syair Kemangkatan Sultan Sulaiman) – sambungan P&P minggu lepas

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang pengenalan kepada Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya Puisi Tradisional

BBM

Buku KOMSAS

Objektif P&P

Menyatakan kepelbagaian genre Sastera khususnya Puisi Tradisional dan unsur-unsur keindahannya

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, usaha

Aktiviti

Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam puisi tradisional berpandukan buku KOMSAS yang disediakan.

Refleksi

P&P berjalan lancar dan keseluruhan pelajar telah membawa buku KOMSAS berkenaan.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 39)

Tarikh

29.09.2011 (Khamis)

Kelas

1C

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Peribahasa (bidalan)

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan bidalan yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap perkataan / bidalan yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima. Perbincangan jawapan latihan juga diadakan bagi memastikan tugasan yang diberikan disiapkan oleh pelajar

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar banyak bertanya sekiranya tidak faham,

mereka juga merujuk buku peribahasa dalam usaha mencari maksud / jawapan

untuk setiap tajuk / peribahasa yang dipelajari.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 39)

Tarikh

30.09.2011 (Jumaat)

Kelas

3E

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral (bacaan)

Tajuk

  • Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan

Tujuan

Menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Bahan bacaan di perpustakaan

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Kerjasama, tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing

Refleksi


 

P&P berjalan lancar dan mereka juga dilihat mengulangkaji pelajaran masing-masing memandangkan minggu depan peperiksaan PMR bermula.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 39)

Tarikh

30.09.2011 (Jumaat)

Kelas

2G

Masa

4.00-5.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

Kupasan antologi (Gema Sepi Gadis Genius) – 'Syair Perang Saudara di Pahang'. – sambungan P&P minggu lepas

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang kupasan tema, persoalan, gaya bahasa dan bentuk berdasarkan antologi KOMSAS tersebut

BBM

Buku KOMSAS – antologi Gema Sepi Gadis Genius, buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan pendapat melalui perbincangan secara bersama berkenaan dengan kupasan dalam novel KOMSAS tersebut

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Keberanian, menghormati guru

Aktiviti

Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang kupasan antologi KOMSAS berkenaan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar telah membawa buku KOMSAS setelah ditegur dan diberi amaran oleh guru pada minggu lepas.


 


 


 

No comments:

Post a Comment