Friday, October 7, 2011

RPH (minggu 40)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 40)

Tarikh

03.10.2011 (Isnin)

Kelas

1C

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – karangan

Tajuk

Ringkasan karangan & pemahaman – 'fungsi-fungsi hutan paya bakau'.

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang ringkasan karangan yang dibincangkan menerusi latihan dan buku teks yang disediakan

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh dan latihan (ringkasan karangan & pemahaman)

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Pelajar dikehendaki membuat ringkasan karangan & pemahaman berdasarkan petikan / contoh menerusi buku teks dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru.

Refleksi

P&P ditangguhkan kerana semua pelajar tingkatan 1 bercuti sempena

penggunaan dewan/kelas untuk peperiksaan PMR.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 40)

Tarikh

03.10.2011 (Isnin)

Kelas

1F

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – karangan

Tajuk

Ringkasan karangan & pemahaman – 'fungsi-fungsi hutan paya bakau'.

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang ringkasan karangan yang dibincangkan menerusi latihan dan buku teks yang disediakan

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh dan latihan (ringkasan karangan & pemahaman)

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Pelajar dikehendaki membuat ringkasan karangan & pemahaman berdasarkan petikan / contoh menerusi buku teks dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru.

Refleksi

P&P ditangguhkan kerana semua pelajar tingkatan 1 bercuti sempena

penggunaan dewan/kelas untuk peperiksaan PMR.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 40)

Tarikh

04.10.2011 (Selasa)

Kelas

2G

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – karangan

Tajuk

Ringkasan karangan & pemahaman – 'fungsi-fungsi hutan paya bakau'.

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang ringkasan karangan yang dibincangkan menerusi latihan dan buku teks yang disediakan

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh dan latihan (ringkasan karangan & pemahaman)

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Berdikari

Aktiviti

Pelajar dikehendaki membuat ringkasan karangan & pemahaman berdasarkan petikan / contoh menerusi buku teks dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru.

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar dan kebanyakan pelajar menyiapkan ringkasan

karangan. Namun terdapat segelintir pelajar yang tidak

membuat tugasan yang diberikan dan amaran awal telah diberi oleh guru.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 40)

 • Tarikh : 04.10.2011 Hingga 11.10.2011
 • Tiada P&P: Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR)


   

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

  T1 (MINGGU 40)

Tarikh

05.10.2011 (Rabu)

Kelas

1C

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Peribahasa (bidalan) – sambungan P&P minggu lepas

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan bidalan yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap perkataan / bidalan yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima. Perbincangan jawapan latihan juga diadakan bagi memastikan tugasan yang diberikan disiapkan oleh pelajar

Refleksi

P&P ditangguhkan kerana semua pelajar tingkatan 1 bercuti sempena

penggunaan dewan/kelas untuk peperiksaan PMR.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 40)

Tarikh

05.10.2011 (Rabu)

Kelas

1F

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

Kupasan dan Kajian Teks Prosa Tradisional (Budi Seorang Bapa Angkat)

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang pengenalan kepada Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya Prosa Tradisional

BBM

Buku KOMSAS

Objektif P&P

Menyatakan kepelbagaian genre Sastera khususnya Prosa Tradisional

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam prosa tradisional berpandukan buku KOMSAS yang disediakan.

Refleksi

P&P ditangguhkan kerana semua pelajar tingkatan 1 bercuti sempena

penggunaan dewan/kelas untuk peperiksaan PMR.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 40)

Tarikh

06.10.2011 (Khamis)

Kelas

2G

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

Kupasan cerpen - (Anak Penggunting Rambut, Capa Rengat, Dendam & Maaf Kupinta)

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang pengenalan kepada Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya cerpen

BBM

Buku KOMSAS

Objektif P&P

Menyatakan kepelbagaian genre Sastera khususnya cerpen

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam cerpen berpandukan buku KOMSAS yang disediakan.

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar memahami jalan cerita dan pengajaran yang dipaparkan dalam cerpen tersebut.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 40)

Tarikh

06.10.2011 (Khamis)

Kelas

1F

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Peribahasa (bidalan) – sambungan P&P minggu lepas

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan bidalan yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap perkataan / bidalan yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima. Perbincangan jawapan latihan juga diadakan bagi memastikan tugasan yang diberikan disiapkan oleh pelajar

Refleksi

P&P ditangguhkan kerana semua pelajar tingkatan 1 bercuti sempena

penggunaan dewan/kelas untuk peperiksaan PMR.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 40)

Tarikh

06.10.2011 (Khamis)

Kelas

1C

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

Kupasan dan Kajian Teks Prosa Tradisional (Budi Seorang Bapa Angkat)

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang pengenalan kepada Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya Prosa Tradisional

BBM

Buku KOMSAS

Objektif P&P

Menyatakan kepelbagaian genre Sastera khususnya Prosa Tradisional

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam prosa tradisional berpandukan buku KOMSAS yang disediakan.

Refleksi

P&P ditangguhkan kerana semua pelajar tingkatan 1 bercuti sempena

penggunaan dewan/kelas untuk peperiksaan PMR.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 40)

 • Tarikh : 04.10.2011 Hingga 11.10.2011
 • Tiada P&P: Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR)


   

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 40)

Tarikh

07.10.2011 (Jumaat)

Kelas

2G

Masa

4.00-5.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (bacaan)

Tajuk

 • Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan

Tujuan

Menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Bahan bacaan di perpustakaan

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Kerjasama, tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing

Refleksi


 

P&P berjalan lancar dan mereka juga dilihat mengulangkaji pelajaran masing-masing memandangkan minggu depan peperiksaan PMR bermula.


 


 


 


 

No comments:

Post a Comment