Saturday, September 10, 2011

RPH (minggu 36)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 36)

Tarikh

05.09.2011 (Isnin)

Kelas

1C

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – karangan

Tajuk

Dialog- 'Sambutan Perayaan di Malaysia'

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang karangan yang dibincangkan menerusi latihan dan buku teks yang disediakan

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh dan latihan karangan (format dialog)

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, patuh

Aktiviti

Pelajar dikehendaki membuat karangan format dialog berdasarkan petikan / contoh menerusi buku teks dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar membuat latihan yang diberikan

dengan baik dan keadaan kelas adalah terkawal.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 36)

Tarikh

05.09.2011 (Isnin)

Kelas

1F

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – karangan

Tajuk

Dialog- 'Sambutan Perayaan di Malaysia'

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang karangan yang dibincangkan menerusi latihan dan buku teks yang disediakan

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh dan latihan karangan (format dialog)

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, patuh

Aktiviti

Pelajar dikehendaki membuat karangan format dialog berdasarkan petikan / contoh menerusi buku teks dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar, namun terdapat sesetengah pelajar yang masih kurang

memahami format karangan berbentuk dialog dan tindakan telah diambil oleh

guru dengan menunjukkan contoh bagi memudahkan mereka

untuk lebih memahaminya


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 36)

Tarikh

06.09.2011 (Selasa)

Kelas

2G

Masa

12.05-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Minggu Pembetulan Kertas Peperiksaan -Ujian 2-) sambungan P&P minggu lepas (pembetulan).

Tajuk

  • Soalan Objektif (40 soalan)

Tujuan

Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan

BBM

Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan -Ujian 2-

Objektif P&P

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, patuh arahan guru

Aktiviti

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan perbincangan jawapan kertas ujian yang dilaksanakan dalam kelas mendapat maklumbalas dan perhatian yang baik dari para pelajar. Pelajar juga telah berjaya menyiapkan kesemua pembetulan mereka.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 36)

Tarikh

06.09.2011 (Selasa)

Kelas

3E

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral (Minggu Pembetulan Kertas Peperiksaan -Ujian 2-) sambungan P&P minggu lepas (pembetulan).

Tajuk

  • Soalan Objektif (40 soalan)

Tujuan

Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan

BBM

Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan -Ujian 2-

Objektif P&P

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Penerapan Nilai

Berdikari, kerajinan

Aktiviti

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan perbincangan jawapan kertas ujian yang dilaksanakan dalam kelas berlangsung dengan jayanya.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 36)

Tarikh

07.09.2011 (Rabu)

Kelas

1C

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Program Nilam)

Tajuk

  • Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan

Tujuan

Program untuk menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Buku latihan, borang 'Program Nilam'

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Kerajinan, bertanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing serta pada masa yang sama guru mengingatkan pelajar supaya mengisi borang 'Program Nilam' yang disediakan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan hampir keseluruhan pelajar mengisi borang Nilam yang disediakan oleh guru

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 36)

Tarikh

07.09.2011 (Rabu)

Kelas

1F

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Peribahasa (simpulan bahasa)

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan simpulan bahasa yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap perkataan dan simpulan bahasa yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima. Perbincangan jawapan latihan juga diadakan bagi memastikan tugasan yang diberikan disiapkan oleh pelajar

Refleksi

P&P berjalan lancar dan aktiviti perbincangan dalam kelas adalah memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 36)

Tarikh

08.09.2011 (Khamis)

Kelas

2G

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Peribahasa (simpulan bahasa)

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan simpulan bahasa yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap perkataan dan simpulan bahasa yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Hormat

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima. Perbincangan jawapan latihan juga diadakan bagi memastikan tugasan yang diberikan disiapkan oleh pelajar

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat mampu menghasilkan ayat yang baik

melalui tatabahasa yang telah mereka pelajari pada hari ini.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 36)

Tarikh

08.09.2011 (Khamis)

Kelas

1F

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Program Nilam)

Tajuk

  • Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan

Tujuan

Program untuk menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Buku latihan, borang 'Program Nilam'

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Kerajinan, bertanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing serta pada masa yang sama guru mengingatkan pelajar supaya mengisi borang 'Program Nilam' yang disediakan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan keseluruhan pelajar mengisi borang Nilam yang disediakan oleh guru

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 36)

Tarikh

08.09.2011 (Khamis)

Kelas

1C

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Peribahasa (simpulan bahasa)

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan simpulan bahasa yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap perkataan dan simpulan bahasa yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Hormat

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima. Perbincangan jawapan latihan juga diadakan bagi memastikan tugasan yang diberikan disiapkan oleh pelajar

Refleksi

P&P berjalan lancar dan hampir keseluruhan pelajar memahami setiap

perbezaan dan contoh ayat menerusi tatabahasa yang telah dipelajari


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 36)

Tarikh

09.09.2011 (Jumaat)

Kelas

3E

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral (bacaan)

Tajuk

  • Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan

Tujuan

Menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Bahan bacaan di perpustakaan

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Kerjasama, tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing

Refleksi


 

P&P berjalan lancar dan keadaan pelajar ketika berada di perpustakaan adalah terkawal

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 36)

Tarikh

09.09.2011 (Jumaat)

Kelas

2G

Masa

4.00-5.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (bacaan)

Tajuk

  • Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan dan pada masa yang sama dikehendaki mengulangkaji pelajaran

Tujuan

Menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Bahan bacaan di perpustakaan

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Kerajinan, tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing

Refleksi


 

*P&P berjalan lancar dan setiap pelajar membaca bahan bacaan yang terdapat di perpustakaan


 


 


 


 

No comments:

Post a Comment