Friday, August 26, 2011

RPH (minggu 34,35)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 34)

Tarikh

22.08.2011 (Isnin)

Kelas

1C

Masa

12.05-1.15 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Minggu Pembetulan Kertas Peperiksaan -Ujian 2-)

Tajuk

 • Soalan Objektif (40 soalan)

Tujuan

Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan

BBM

Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan -Ujian 2-

Objektif P&P

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, patuh arahan guru

Aktiviti

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan hampir keseluruhan pelajar membuat pembetulan kertas Ujian 2 tersebut

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 34)

Tarikh

22.08.2011 (Isnin)

Kelas

1F

Masa

1.15-2.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Minggu Pembetulan Kertas Peperiksaan -Ujian 2-)

Tajuk

 • Soalan Objektif (40 soalan)

Tujuan

Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan

BBM

Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan -Ujian 2-

Objektif P&P

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, patuh arahan guru

Aktiviti

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan hampir keseluruhan pelajar membuat pembetulan kertas Ujian 2 tersebut serta keadaan kelas adalah terkawal

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 34)

Tarikh

23.08.2011 (Selasa)

Kelas

2G

Masa

12.05-1.15 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Minggu Pembetulan Kertas Peperiksaan -Ujian 2-)

Tajuk

 • Soalan Objektif (40 soalan)

Tujuan

Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan

BBM

Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan -Ujian 2-

Objektif P&P

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, patuh arahan guru

Aktiviti

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan perbincangan jawapan kertas ujian yang dilaksanakan dalam kelas mendapat maklumbalas dan perhatian yang baik dari para pelajar

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 34)

 • Tarikh : 23.08.2011 (Selasa)
 • Tiada P&P : Peperiksaan Pendidikan Moral -Ujian 2-

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

  T1 (MINGGU 34)

Tarikh

24.08.2011 (Rabu)

Kelas

1C

Masa

1.15-2.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

 • Kupasan dan Kajian Teks- Prosa Tradisional 'Hikayat Marakarma' (tema, persoalan, watak, nilai dan pengajaran)

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya Prosa Tradisional bentuk naratif (cerita) lisan

BBM

Buku latihan, buku KOMSAS Kasut Kelopak Jantung

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara genre-genre sastera khususnya Prosa Tradisional bentuk naratif (cerita) lisan

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara / maksud yang tersurat & tersirat di sebalik prosa tradisional yang dipelajari

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar membaca prosa tradisional tersebut dan pada masa yang sama pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan berpandukan buku KOMSAS yang disediakan

Refleksi

P&P berjalan lancar namun terdapat segelintir pelajar kurang memahami jalan cerita yang cuba disampaikan oleh pengarang kerana terdapat beberapa penggunaan bahasa klasik di dalamnya. Tindakan telah diambil oleh guru dengan memberi maksud setiap perkataan yang sukar difahami oleh pelajar

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 34)

Tarikh

24.08.2011 (Rabu)

Kelas

1F

Masa

4.10-5.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

 • Kupasan dan Kajian Teks- Prosa Tradisional 'Hikayat Marakarma' (tema, persoalan, watak, nilai dan pengajaran)

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya Prosa Tradisional bentuk naratif (cerita) lisan

BBM

Buku latihan, buku KOMSAS Kasut Kelopak Jantung

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara genre-genre sastera khususnya Prosa Tradisional bentuk naratif (cerita) lisan

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara / maksud yang tersurat & tersirat di sebalik prosa tradisional yang dipelajari

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar membaca prosa tradisional tersebut dan pada masa yang sama pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan berpandukan buku KOMSAS yang disediakan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar tekun menyalin nota yang diberikan oleh guru dan mereka juga dilihat agak berminat dengan kupasan cerita tersebut serta keadaan kelas yang agak terkawal

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 34)

Tarikh

25.08.2011 (Khamis)

Kelas

2G

Masa

12.05-1.15 tghri

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

 • Kupasan dan Kajian Teks Drama-'Inflakasta' (tema, persoalan, watak, nilai dan pengajaran) (sambungan P&P minggu lepas)

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya drama

BBM

Buku latihan, buku KOMSAS Gema Sepi Gadis Genius

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara genre-genre sastera khususnya drama

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara / maksud yang tersurat & tersirat dalam drama yang dipelajari

Penerapan Nilai

Usaha, keberanian

Aktiviti

Guru meminta pelajar membaca drama dan pada masa yang sama pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam drama berpandukan buku KOMSAS yang disediakan

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar yang mana kebanyakan pelajar memberi tumpuan sepenuhnya ketika guru mengajar. Malah, mereka juga aktif bertanya sekiranya tidak faham

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 34)

Tarikh

25.08.2011 (Khamis)

Kelas

1F

Masa

1.15-2.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Program Nilam)

Tajuk

 • Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan

Tujuan

Program untuk menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Buku latihan, borang 'Program Nilam'

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Kerajinan, bertanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing serta pada masa yang sama guru mengingatkan pelajar supaya mengisi borang 'Program Nilam' yang disediakan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan hampir keseluruhan pelajar mengisi borang Nilam yang disediakan oleh guru

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 34)

Tarikh

25.08.2011 (Khamis)

Kelas

1C

Masa

4.10-5.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Program Nilam)

Tajuk

 • Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan

Tujuan

Program untuk menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Buku latihan, borang 'Program Nilam'

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Kerajinan, bertanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing serta pada masa yang sama guru mengingatkan pelajar supaya mengisi borang 'Program Nilam' yang disediakan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan keseluruhan pelajar mengisi masa yang diberi dengan mentelaah buku-buku yang terdapat di perpustakaan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 34)

Tarikh

26.08.2011 (Jumaat)

Kelas

3E

Masa

2.00-2.50 ptg

Subjek

Pendidikan Moral (bacaan)

Tajuk

 • Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan

Tujuan

Menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Bahan bacaan di perpustakaan

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Kerjasama, tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing

Refleksi


 

P&P berjalan lancar dan keadaan pelajar ketika berada di perpustakaan adalah terkawal

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 34)

Tarikh

26.08.2011 (Jumaat)

Kelas

2G

Masa

3.30-4.15 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (bacaan)

Tajuk

 • Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan dan pada masa yang sama dikehendaki mengulangkaji pelajaran

Tujuan

Menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Bahan bacaan di perpustakaan

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Kerajinan, tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing

Refleksi


 

*P&P berjalan lancar dan setiap pelajar membaca bahan bacaan yang terdapat di perpustakaan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(MINGGU 35)

 • Tarikh : 29.08.2011 Hingga 02.09.2011
 • Tiada P&P: Cuti Sambutan Hari Raya Aidilfitri


   


 


 


 


 

No comments:

Post a Comment