Saturday, June 21, 2014

RPH (minggu 25,26)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 25)
Tarikh
16.06.2014 (Isnin)
Kelas
1K
Masa
12.50-2.00 ptg
Subjek
Bahasa Melayu  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun)
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk Struktur & Karangan
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar, namun masih terdapat segelintir pelajar yang tidak peka akan kehendak soalan. Tindakan telah diambil oleh guru dengan menerangkan dengan lebih jelas dan terperinci.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 25)
Tarikh
16.06.2014 (Isnin)
Kelas
1F
Masa
5.10-6.20 ptg
Subjek
Bahasa Melayu  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun)
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk Struktur & Karangan
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar, namun masih terdapat segelintir pelajar yang tidak peka akan kehendak soalan. Tindakan telah diambil oleh guru dengan menerangkan dengan lebih jelas dan terperinci.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T. PERALIHAN (MINGGU 25)
Tarikh
17.06.2014 (Selasa)
Kelas
PA
Masa
2.00-3.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun)
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk Objektif & Struktur
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan, kesungguhan     
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar membuat pembetulan mereka

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL
T2 (MINGGU 25)
Tarikh
17.06.2014 (Selasa)
Kelas
2A
Masa
4.00-5.10 ptg
Subjek
Pendidikan Moral  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun)
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk Struktur & KBKK
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Kerjasama
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar membuat semakan dan pembetulan dalam buku latihan mereka

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 25)
Tarikh
17.06.2014 (Selasa)
Kelas
1K
Masa
5.10-6.20 ptg
Subjek
Bahasa Melayu  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun) – sambungan P&P
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk Struktur & Karangan
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar, namun masih terdapat segelintir pelajar yang tidak peka akan kehendak soalan. Tindakan telah diambil oleh guru dengan menerangkan dengan lebih jelas dan terperinci.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 25)
Tarikh
18.06.2014 (Rabu)
Kelas
1F
Masa
2.00-3.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun) – sambungan P&P
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk Struktur & Karangan
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar, namun masih terdapat segelintir pelajar yang tidak peka akan kehendak soalan. Tindakan telah diambil oleh guru dengan menerangkan dengan lebih jelas dan terperinci.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 25)
Tarikh
18.06.2014 (Rabu)
Kelas
1K
Masa
3.25-4.35 ptg
Subjek
Bahasa Melayu  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun) – sambungan P&P
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk Struktur & Karangan
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar, namun masih terdapat segelintir pelajar yang tidak peka akan kehendak soalan. Tindakan telah diambil oleh guru dengan menerangkan dengan lebih jelas dan terperinci.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T. PERALIHAN (MINGGU 25)
Tarikh
18.06.2014 (Rabu)
Kelas
PA
Masa
5.10-6.20 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun) – sambungan P&P
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk Objektif & Struktur
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan, kesungguhan     
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar membuat pembetulan mereka

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 25)
Tarikh
19.06.2014 (Khamis)
Kelas
1F
Masa
12.50-2.00 ptg
Subjek
Bahasa Melayu  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun) – sambungan P&P
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk Struktur & Karangan
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar, namun masih terdapat segelintir pelajar yang tidak peka akan kehendak soalan. Tindakan telah diambil oleh guru dengan menerangkan dengan lebih jelas dan terperinci.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T. PERALIHAN (MINGGU 25)
Tarikh
19.06.2014 (Khamis)
Kelas
PA
Masa
4.00-5.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun) – sambungan P&P
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk Objektif & Struktur
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan, kesungguhan     
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar membuat pembetulan mereka

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T. PERALIHAN (MINGGU 25)
Tarikh
20.06.2014 (Jumaat)
Kelas
PA
Masa
2.00-3.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun) – sambungan P&P
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk Objektif & Struktur
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan, kesungguhan     
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar membuat pembetulan mereka

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL
T2 (MINGGU 25)
Tarikh
20.06.2014 (Jumaat)
Kelas
2A
Masa
4.00-5.10 ptg
Subjek
Pendidikan Moral  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun)
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk Struktur & KBKK
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Kerjasama
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar membuat semakan dan pembetulan dalam buku latihan mereka

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU & PENDIDIKAN MORAL
T1 & T2 (MINGGU 26)
·         Tarikh : 23.06.2014 hingga 26.06.2014 (4 hari) - Minggu Olahraga
·         Tarikh : 27.06.2014 (Jumaat) - Cuti Peristiwa


No comments:

Post a Comment