Saturday, September 28, 2013

RPH (minggu 39)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 39)
Tarikh
23.09.2013 (Isnin)
Kelas
1N
Masa
12.50-2.00 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – Membetulkan kesalahan tanda baca, ejaan (m/s 98) & Tatabahasa (Kata Bantu) (m/s 113)
Tajuk
Tatabahasa (Kata Bantu)
Tujuan
Melatih pelajar membina ayat di samping membuat latih tubi menggunakan      Kata Bantu yang betul
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan maksud dan penggunaan setiap Kata Bantu yang bersesuaian mengikut situasi yang diberikan  
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Kerajinan    
Aktiviti
Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Bantu yang diberikan.  Guru menentukan ayat yang boleh diterima 
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar menyiapkan latihan yang diberi 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 39)
Tarikh
23.09.2013 (Isnin)
Kelas
1F
Masa
2.00-3.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – Membetulkan kesalahan tanda baca, ejaan (m/s 98) & Tatabahasa (Kata Bantu) (m/s 113)
Tajuk
Tatabahasa (Kata Bantu)
Tujuan
Melatih pelajar membina ayat di samping membuat latih tubi menggunakan      Kata Bantu yang betul
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan maksud dan penggunaan setiap Kata Bantu yang bersesuaian mengikut situasi yang diberikan  
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Kerajinan   
Aktiviti
Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Bantu yang diberikan.  Guru menentukan ayat yang boleh diterima 
Refleksi
P&P berjalan lancar dan kebanyakan jawapan yang ditulis oleh pelajar adalah betul

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 39)
Tarikh
24.09.2013 (Selasa)
Kelas
1N
Masa
12.50-2.00 ptg
Subjek
Bahasa Melayu (KOMSAS) 
Tajuk
Kupasan dan Kajian Teks Prosa Moden – Drama - (Mendung Hitam Beralih Jua)
Tujuan
Mendedahkan pelajar tentang pengenalan kepada Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya Drama
BBM
Buku latihan, Buku KOMSAS
Objektif  P&P
Menyatakan kepelbagaian genre Sastera khususnya Drama dan unsur-unsur keindahannya
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Tanggungjawab
Aktiviti
Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam prosa moden berpandukan buku KOMSAS yang disediakan
Refleksi
P&P berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar berminat dan memahami cerita dalam teks KOMSAS yang dipelajari

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL
T2 (MINGGU 39)
Tarikh
24.09.2013 (Selasa)
Kelas
2D
Masa
3.25-4.35 ptg
Subjek
Pendidikan Moral
Tajuk
Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia (latihan) & PBS – sambungan P&P
Tujuan
Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas
BBM
Buku latihan, buku teks, buku kerja
Objektif  P&P
Menyatakan pendapat yang bernas tentang ciri-ciri / punca / implikasi kepada setiap perbuatan yang tidak bermoral
Hasil Pembelajaran
Menyatakan  maksud nilai-nilai yang telah dipelajari
Penerapan Nilai
Kepekaan   
Aktiviti
Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan yang tidak bermoral. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar menulis nota yang diberi oleh guru 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 39)
Tarikh
24.09.2013 (Selasa)
Kelas
1H
Masa
5.10-6.20 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – Membetulkan kesalahan tanda baca, ejaan (m/s 98) & Tatabahasa (Kata Bantu) (m/s 113)
Tajuk
Tatabahasa (Kata Bantu)
Tujuan
Melatih pelajar membina ayat di samping membuat latih tubi menggunakan      Kata Bantu yang betul
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan maksud dan penggunaan setiap Kata Bantu yang bersesuaian mengikut situasi yang diberikan  
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Kerajinan   
Aktiviti
Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Bantu yang diberikan.  Guru menentukan ayat yang boleh diterima 
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar menyiapkan latihan yang diberi 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 39)
Tarikh
25.09.2013 (Rabu)
Kelas
1H
Masa
2.00-3.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu (KOMSAS) 
Tajuk
Kupasan dan Kajian Teks Prosa Moden – Drama - (Mendung Hitam Beralih Jua)
Tujuan
Mendedahkan pelajar tentang pengenalan kepada Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya Drama
BBM
Buku latihan, Buku KOMSAS
Objektif  P&P
Menyatakan kepelbagaian genre Sastera khususnya Drama dan unsur-unsur keindahannya
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Tanggungjawab
Aktiviti
Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam prosa moden berpandukan buku KOMSAS yang disediakan
Refleksi
P&P berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar berminat dan memahami cerita dalam teks KOMSAS yang dipelajari

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL
T2 (MINGGU 39)
Tarikh
25.09.2013 (Rabu)
Kelas
2D
Masa
4.00-5.10 ptg
Subjek
Pendidikan Moral
Tajuk
Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia (latihan) – sambungan P&P
Tujuan
Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas
BBM
Buku latihan, buku teks, buku kerja
Objektif  P&P
Menyatakan pendapat yang bernas tentang ciri-ciri / punca / implikasi kepada setiap perbuatan yang tidak bermoral
Hasil Pembelajaran
Menyatakan  maksud nilai-nilai yang telah dipelajari
Penerapan Nilai
Tanggungjawab  
Aktiviti
Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan yang tidak bermoral. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar memahami hak-hak asasi manusia yang telah mereka pelajari

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 39)
Tarikh
26.09.2013 (Khamis)
Kelas
1H
Masa
12.50-2.00 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – bacaan di kelas (Program Nilam)
Tajuk
Pelajar bebas memilih / membawa apa sahaja bahan bacaan yang disukai mereka
Tujuan
Program ini untuk menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar
BBM
Buku latihan, buku ‘Nilam’
Objektif  P&P
Menggalakkan pelajar supaya minat membaca
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca
Penerapan Nilai
Kerajinan
Aktiviti
Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing serta pada masa yang sama guru mengingatkan pelajar supaya mengisi buku ‘Nilam’ yang disediakan
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat membawa serta membaca bahan bacaan masing-masing

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 39)
Tarikh
26.09.2013 (Khamis)
Kelas
1N
Masa
3.25-4.35 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – bacaan di kelas (Program Nilam)
Tajuk
Pelajar bebas memilih / membawa apa sahaja bahan bacaan yang disukai mereka
Tujuan
Program ini untuk menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar
BBM
Buku latihan, buku ‘Nilam’
Objektif  P&P
Menggalakkan pelajar supaya minat membaca
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca
Penerapan Nilai
Kerajinan
Aktiviti
Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing serta pada masa yang sama guru mengingatkan pelajar supaya mengisi buku ‘Nilam’ yang disediakan
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat membawa serta membaca bahan bacaan masing-masing

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 39)
Tarikh
26.09.2013 (Khamis)
Kelas
1F
Masa
5.10-6.20 ptg
Subjek
Bahasa Melayu (KOMSAS) 
Tajuk
Kupasan dan Kajian Teks Prosa Moden – Drama - (Mendung Hitam Beralih Jua)
Tujuan
Mendedahkan pelajar tentang pengenalan kepada Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya Drama
BBM
Buku latihan, Buku KOMSAS
Objektif  P&P
Menyatakan kepelbagaian genre Sastera khususnya Drama dan unsur-unsur keindahannya
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Tanggungjawab
Aktiviti
Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam prosa moden berpandukan buku KOMSAS yang disediakan
Refleksi
P&P berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar berminat dan memahami cerita dalam teks KOMSAS yang dipelajari

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 39)
Tarikh
27.09.2013 (Jumaat)
Kelas
1F
Masa
4.00-5.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – bacaan di kelas (Program Nilam)
Tajuk
Pelajar bebas memilih / membawa apa sahaja bahan bacaan yang disukai mereka
Tujuan
Program ini untuk menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar
BBM
Buku latihan, buku ‘Nilam’
Objektif  P&P
Menggalakkan pelajar supaya minat membaca
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca
Penerapan Nilai
Kerajinan
Aktiviti
Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing serta pada masa yang sama guru mengingatkan pelajar supaya mengisi buku ‘Nilam’ yang disediakan
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat membawa serta membaca bahan bacaan masing-masing


No comments:

Post a Comment