Friday, June 14, 2013

RPH (minggu 24)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 24)

Tarikh

10.06.2013 (Isnin)

Kelas

1N

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun)

Tajuk

Perbincangan soalan berbentuk Struktur & Karangan

Tujuan

Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan

BBM

Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun

Objektif P&P

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Penerapan Nilai

Tumpuan

Aktiviti

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar, namun masih terdapat segelintir pelajar yang tidak mahir membina ayat berdasarkan isi-isi penting dalam soalan. Tindakan telah diambil oleh guru dengan menerangkan dengan lebih jelas dan terperinci dari meja ke meja pelajar.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 24)

Tarikh

10.06.2013 (Isnin)

Kelas

1F

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun)

Tajuk

Perbincangan soalan berbentuk Struktur & Karangan

Tujuan

Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan

BBM

Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun

Objektif P&P

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Penerapan Nilai

Tumpuan

Aktiviti

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakannya lulus dalam ujian Bahasa Melayu


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 24)

Tarikh

11.06.2013 (Selasa)

Kelas

1N

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun) – sambungan P&P

Tajuk

Perbincangan soalan berbentuk Struktur & Karangan

Tujuan

Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan

BBM

Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun

Objektif P&P

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Penerapan Nilai

Tumpuan

Aktiviti

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar menyiapkan pembetulan mereka


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T2 (MINGGU 24)

Tarikh

11.06.2013 (Selasa)

Kelas

2D

Masa

3.25-4.35 ptg

Subjek

Pendidikan Moral (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun)

Tajuk

Perbincangan soalan berbentuk Struktur & KBKK

Tujuan

Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan

BBM

Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun

Objektif P&P

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Penerapan Nilai

Kerjasama

Aktiviti

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar membuat semakan dan pembetulan dalam buku latihan mereka


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 24)

Tarikh

11.06.2013 (Selasa)

Kelas

1H

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun)

Tajuk

Perbincangan soalan berbentuk Struktur & Karangan

Tujuan

Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan

BBM

Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun

Objektif P&P

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Penerapan Nilai

Tumpuan

Aktiviti

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar membuat pembetulan mereka dengan baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 24)

Tarikh

12.06.2013 (Rabu)

Kelas

1H

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun) – sambungan P&P

Tajuk

Perbincangan soalan berbentuk Struktur & Karangan

Tujuan

Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan

BBM

Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun

Objektif P&P

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Penerapan Nilai

Tumpuan

Aktiviti

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar telah menyiapkan pembetulan mereka


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T2 (MINGGU 24)

Tarikh

12.06.2013 (Rabu)

Kelas

2D

Masa

4.00-5.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (latihan) & PBS

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang ciri-ciri / punca / implikasi kepada setiap perbuatan yang tidak bermoral

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai-nilai yang telah dipelajari

Penerapan Nilai

Tumpuan

Aktiviti

Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan yang tidak bermoral. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar menyiapkan latihan di samping mengadakan sesi perbincangan bersama dalam kelas


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 24)

Tarikh

13.06.2013 (Khamis)

Kelas

1H

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – Tatabahasa (Kata Hubung)

Tajuk

Kata Hubung

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat di samping membuat latih tubi menggunakan Kata Hubung yang betul

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan maksud dan penggunaan setiap Kata Hubung bersesuaian mengikut situasi yang diberikan

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Hubung yang diberikan. Guru menentukan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar dan keadaan kelas adalah terkawal. Malah, pelajar melaksanakan setiap arahan guru dengan baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 24)

Tarikh

13.06.2013 (Khamis)

Kelas

1N

Masa

3.25-4.35 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – Tatabahasa (Kata Hubung)

Tajuk

Kata Hubung

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat di samping membuat latih tubi menggunakan Kata Hubung yang betul

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan maksud dan penggunaan setiap Kata Hubung bersesuaian mengikut situasi yang diberikan

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Hubung yang diberikan. Guru menentukan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar menulis nota serta membuat latihan yang diberi oleh guru


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 24)

Tarikh

13.06.2013 (Rabu)

Kelas

1F

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (Pembetulan Kertas Peperiksaan Pertengahan Tahun) – sambungan P&P

Tajuk

Perbincangan soalan berbentuk Struktur & Karangan

Tujuan

Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan

BBM

Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Pertengahan Tahun

Objektif P&P

Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan

Penerapan Nilai

Tumpuan

Aktiviti

Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar telah menyiapkan pembetulan mereka dengan baik serta memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 24)

Tarikh

14.06.2013 (Jumaat)

Kelas

1F

Masa

4.00-5.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – Tatabahasa (Kata Hubung)

Tajuk

Kata Hubung

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat di samping membuat latih tubi menggunakan Kata Hubung yang betul

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan maksud dan penggunaan setiap Kata Hubung bersesuaian mengikut situasi yang diberikan

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Hubung yang diberikan. Guru menentukan ayat yang boleh diterima

Refleksi

**P&P ditangguhkan kerana guru terlibat dengan latihan Bicara Berirama


 

1 comment:

  1. RPH kemas kini. Teruskan kerja yang baik....... Apa-apa yang kita buat akan dinilai oleh mereka yang berkenaan termasuk anak-anak kita nanti. Murid yang bermasalah berpunca dpd ibu bapa mereka yang sedikit bermasalah.

    ReplyDelete