Sunday, July 22, 2012

RPH (minggu 29)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 29)

Tarikh

16.07.2012 (Isnin)

Kelas

4MPV

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral (bermulanya minggu pembentangan kumpulan mengikut tajuk yang telah diberi)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tumpuan, tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar untuk membentangkan tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada mereka mengikut kumpulan masing-masing. Guru juga menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sumbangan tokoh-tokoh pejuang tanah air serta kemajuan yang dikecapi Malaysia pada hari ini hasil daripada kemerdekaan yang dikecapi rakyat. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar membentangkan hasil tugasan mereka dengan baik dan latihan terpaksa dilanjutkan kehari yang seterusnya akibat kesuntukan masa


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 29)

Tarikh

16.07.2012 (Isnin)

Kelas

4K9

Masa

9.45-10.55pg

Subjek

Pendidikan Moral (bermulanya minggu pembentangan kumpulan mengikut tajuk yang telah diberi)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tumpuan, tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar untuk membentangkan tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada mereka mengikut kumpulan masing-masing. Guru juga menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sumbangan tokoh-tokoh pejuang tanah air serta kemajuan yang dikecapi Malaysia pada hari ini hasil daripada kemerdekaan yang dikecapi rakyat. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar membentangkan hasil tugasan mereka dengan baik di samping mendapat bimbingan daripada guru


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 29)

Tarikh

16.07.2012 (Isnin)

Kelas

5S4

Masa

12.05-12.40tghri

Subjek

Pendidikan Moral (bermulanya minggu pembentangan kumpulan mengikut tajuk yang telah diberi)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Kerjasama

Aktiviti

Guru meminta pelajar untuk membentangkan tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada mereka mengikut kumpulan masing-masing. Guru juga menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sumbangan tokoh-tokoh pejuang tanah air serta kemajuan yang dikecapi Malaysia pada hari ini hasil daripada kemerdekaan yang dikecapi rakyat. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar membentangkan hasil tugasan kumpulan masing-masing


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 29)

Tarikh

17.07.2012 (Selasa)

Kelas

5K2

Masa

7.05-8.15pg

Subjek

Pendidikan Moral (bermulanya minggu pembentangan kumpulan mengikut tajuk yang telah diberi)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Kerajinan, tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar untuk membentangkan tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada mereka mengikut kumpulan masing-masing. Guru juga menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sumbangan tokoh-tokoh pejuang tanah air serta kemajuan yang dikecapi Malaysia pada hari ini hasil daripada kemerdekaan yang dikecapi rakyat. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar memberikan kerjasama yang baik semasa sesi pembentangan dijalankan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 29)

Tarikh

17.07.2012 (Selasa)

Kelas

5K5

Masa

10.20-11.30pg

Subjek

Pendidikan Moral (bermulanya minggu pembentangan kumpulan mengikut tajuk yang telah diberi)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar untuk membentangkan tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada mereka mengikut kumpulan masing-masing. Guru juga menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sumbangan tokoh-tokoh pejuang tanah air serta kemajuan yang dikecapi Malaysia pada hari ini hasil daripada kemerdekaan yang dikecapi rakyat. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan sesi pembentangan adalah memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 29)

Tarikh

17.07.2012 (Selasa)

Kelas

4S3

Masa

12.05-12.40tghri

Subjek

Pendidikan Moral (bermulanya minggu pembentangan kumpulan mengikut tajuk yang telah diberi)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar untuk membentangkan tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada mereka mengikut kumpulan masing-masing. Guru juga menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sumbangan tokoh-tokoh pejuang tanah air serta kemajuan yang dikecapi Malaysia pada hari ini hasil daripada kemerdekaan yang dikecapi rakyat. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan sesi pembentangan berlangsung dalam keadaan yang baik serta pelajar dilihat amat berminat dengan tajuk yang dibentangkan kumpulan tersebut


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 29)

Tarikh

18.07.2012 (Rabu)

Kelas

4MPV

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral (sambungan P&P - pembentangan kumpulan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, kerjasama

Aktiviti

Guru meminta pelajar untuk membentangkan tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada mereka mengikut kumpulan masing-masing. Guru juga menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sumbangan tokoh-tokoh pejuang tanah air serta kemajuan yang dikecapi Malaysia pada hari ini hasil daripada kemerdekaan yang dikecapi rakyat. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan sesi pembentangan berlangsung dalam keadaan yang memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 29)

Tarikh

18.07.2012 (Rabu)

Kelas

5S4

Masa

10.20-11.30pg

Subjek

Pendidikan Moral (sambungan P&P - pembentangan kumpulan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tumpuan

Aktiviti

Guru meminta pelajar untuk membentangkan tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada mereka mengikut kumpulan masing-masing. Guru juga menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sumbangan tokoh-tokoh pejuang tanah air serta kemajuan yang dikecapi Malaysia pada hari ini hasil daripada kemerdekaan yang dikecapi rakyat. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan sesi pembentangan adalah memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 29)

Tarikh

19.07.2012 (Khamis)

Kelas

5K2

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral (sambungan P&P - pembentangan kumpulan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tumpuan

Aktiviti

Guru meminta pelajar untuk membentangkan tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada mereka mengikut kumpulan masing-masing. Guru juga menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sumbangan tokoh-tokoh pejuang tanah air serta kemajuan yang dikecapi Malaysia pada hari ini hasil daripada kemerdekaan yang dikecapi rakyat. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar meneruskan tugasan menyalin nota/isi-isi penting berdasarkan hasil pembentangan kumpulan tersebut


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 29)

Tarikh

19.07.2012 (Khamis)

Kelas

4S3

Masa

10.55-12.05tghri

Subjek

Pendidikan Moral (sambungan P&P - pembentangan kumpulan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar untuk membentangkan tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada mereka mengikut kumpulan masing-masing. Guru juga menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sumbangan tokoh-tokoh pejuang tanah air serta kemajuan yang dikecapi Malaysia pada hari ini hasil daripada kemerdekaan yang dikecapi rakyat. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar meneruskan tugasan menyalin nota/isi-isi penting berdasarkan hasil pembentangan kumpulan tersebut


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 29)

Tarikh

20.07.2012 (Jumaat)

Kelas

5K5

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral (sambungan P&P - pembentangan kumpulan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar untuk membentangkan tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada mereka mengikut kumpulan masing-masing. Guru juga menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sumbangan tokoh-tokoh pejuang tanah air serta kemajuan yang dikecapi Malaysia pada hari ini hasil daripada kemerdekaan yang dikecapi rakyat. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat amat berminat dengan tajuk pembentangan kumpulan tersebut


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 29)

Tarikh

20.07.2012 (Jumaat)

Kelas

4K9

Masa

9.40-10.40pg

Subjek

Pendidikan Moral (sambungan P&P - pembentangan kumpulan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru meminta pelajar untuk membentangkan tajuk-tajuk yang telah diberikan kepada mereka mengikut kumpulan masing-masing. Guru juga menjelaskan dengan lebih mendalam tentang sumbangan tokoh-tokoh pejuang tanah air serta kemajuan yang dikecapi Malaysia pada hari ini hasil daripada kemerdekaan yang dikecapi rakyat. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar membentangkan hasil tugasan mereka dengan baik di samping mendapat bimbingan dari guru


 


 


 

No comments:

Post a Comment