Sunday, July 22, 2012

RPH (minggu 28)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 28)

Tarikh

09.07.2012 (Isnin)

Kelas

4MPV

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral (meneruskan tugasan kumpulan untuk persediaan pembentangan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme, Hak Asasi Manusia, Demokrasi & Keamanan dan Keharmonian

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja, pen marker dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Kerjasama

Aktiviti

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan bagi menyiapkan tugasan pembentangan yang perlu dibuat oleh mereka. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar meneruskan tugasan mereka seperti biasa dengan baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 28)

Tarikh

09.07.2012 (Isnin)

Kelas

4K9

Masa

9.45-10.55pg

Subjek

Pendidikan Moral (meneruskan tugasan kumpulan untuk persediaan pembentangan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme, Hak Asasi Manusia, Demokrasi & Keamanan dan Keharmonian

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja, pen marker dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Kerjasama

Aktiviti

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan bagi menyiapkan tugasan pembentangan yang perlu dibuat oleh mereka. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan dengan baik dalam keadaan kelas yang agak memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 28)

Tarikh

09.07.2012 (Isnin)

Kelas

5S4

Masa

12.05-12.40tghri

Subjek

Pendidikan Moral (meneruskan tugasan kumpulan untuk persediaan pembentangan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme, Hak Asasi Manusia, Demokrasi & Keamanan dan Keharmonian

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja, pen marker dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Kerjasama

Aktiviti

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan bagi menyiapkan tugasan pembentangan yang perlu dibuat oleh mereka. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P dapat dilaksanakan dengan berjaya seperti yang dirancang


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 28)

Tarikh

10.07.2012 (Selasa)

Kelas

5K2

Masa

7.05-8.15pg

Subjek

Pendidikan Moral (meneruskan tugasan kumpulan untuk persediaan pembentangan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme, Hak Asasi Manusia, Demokrasi & Keamanan dan Keharmonian

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja, pen marker dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Kerjasama

Aktiviti

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan bagi menyiapkan tugasan pembentangan yang perlu dibuat oleh mereka. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar agak aktif bertanya dalam kelas


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 28)

Tarikh

10.07.2012 (Selasa)

Kelas

5K5

Masa

10.20-11.30pg

Subjek

Pendidikan Moral (meneruskan tugasan kumpulan untuk persediaan pembentangan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme, Hak Asasi Manusia, Demokrasi & Keamanan dan Keharmonian

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja, pen marker dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan bagi menyiapkan tugasan pembentangan yang perlu dibuat oleh mereka. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan murid memberi kerjasama dalam masa yang diperuntukkan kepada mereka untuk menyiapkan tugasan tersebut

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 28)

Tarikh

10.07.2012 (Selasa)

Kelas

4S3

Masa

12.05-12.40tghri

Subjek

Pendidikan Moral (meneruskan tugasan kumpulan untuk persediaan pembentangan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme, Hak Asasi Manusia, Demokrasi & Keamanan dan Keharmonian

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja, pen marker dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, kerajinan

Aktiviti

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan bagi menyiapkan tugasan pembentangan yang perlu dibuat oleh mereka. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar melaksanakan tugasan menyiapkan kertas pembentangan yang diberi dengan baik dan memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 28)

Tarikh

11.07.2012 (Rabu)

Kelas

4MPV

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral (meneruskan tugasan kumpulan untuk persediaan pembentangan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme, Hak Asasi Manusia, Demokrasi & Keamanan dan Keharmonian

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja, pen marker dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, kerajinan

Aktiviti

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan bagi menyiapkan tugasan pembentangan yang perlu dibuat oleh mereka. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar mudah memahami kaedah/cara menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 28)

Tarikh

11.07.2012 (Rabu)

Kelas

5S4

Masa

10.20-11.30pg

Subjek

Pendidikan Moral (meneruskan tugasan kumpulan untuk persediaan pembentangan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme, Hak Asasi Manusia, Demokrasi & Keamanan dan Keharmonian

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja, pen marker dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Tumpuan

Aktiviti

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan bagi menyiapkan tugasan pembentangan yang perlu dibuat oleh mereka. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar membuat kerja dengan bersungguh-sungguh


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 28)

Tarikh

12.07.2012 (Khamis)

Kelas

5K2

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral (meneruskan tugasan kumpulan untuk persediaan pembentangan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme, Hak Asasi Manusia, Demokrasi & Keamanan dan Keharmonian

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja, pen marker dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Hormat-menghormati

Aktiviti

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan bagi menyiapkan tugasan pembentangan yang perlu dibuat oleh mereka. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar memberi kerjasama yang baik ketika guru mengajar


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 28)

Tarikh

12.07.2012 (Khamis)

Kelas

4S3

Masa

10.55-12.05tghri

Subjek

Pendidikan Moral (meneruskan tugasan kumpulan untuk persediaan pembentangan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme, Hak Asasi Manusia, Demokrasi & Keamanan dan Keharmonian

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja, pen marker dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Kerjasama kumpulan

Aktiviti

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan bagi menyiapkan tugasan pembentangan yang perlu dibuat oleh mereka. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar memberikan nilai murni yang dipelajari dengan betul melalui tugasan yang dihasilkan mereka


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T5 (MINGGU 28)

Tarikh

13.07.2012 (Jumaat)

Kelas

5K5

Masa

8.15-9.25pg

Subjek

Pendidikan Moral (meneruskan tugasan kumpulan untuk persediaan pembentangan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme, Hak Asasi Manusia, Demokrasi & Keamanan dan Keharmonian

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja, pen marker dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Kerjasama kumpulan

Aktiviti

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan bagi menyiapkan tugasan pembentangan yang perlu dibuat oleh mereka. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar masih lagi menyiapkan tugasan yang diberi dengan adanya kerjasama yang baik dalam kumpulan masing-masing


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T4 (MINGGU 28)

Tarikh

13.07.2012 (Jumaat)

Kelas

4K9

Masa

9.40-10.40pg

Subjek

Pendidikan Moral (meneruskan tugasan kumpulan untuk persediaan pembentangan)

Tajuk

Merangkumi Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Patriotisme, Hak Asasi Manusia, Demokrasi & Keamanan dan Keharmonian

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja, pen marker dan kertas mahjung

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kepentingan / ciri-ciri nilai berdasarkan tajuk pembentangan dan latihan yang dibuat

Hasil Pembelajaran

Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan serta menyatakan maksud setiap nilai (hafalan setiap nilai yang dipelajari)

Penerapan Nilai

Kerjasama

Aktiviti

Guru membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan bagi menyiapkan tugasan pembentangan yang perlu dibuat oleh mereka. Guru juga meminta pelajar membuat latihan dan perbincangan berpandukan buku teks & buku kerja. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan. Pelajar membuat semakan, perbincangan serta pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar dan keadaan kelas terkawal


 


 

No comments:

Post a Comment