Friday, May 6, 2011

RPH (minggu 18)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU & PENDIDIKAN MORAL

T1 & T3 (MINGGU 18)

  • Tiada P&P (Cuti peristiwa = Isnin, 02/05/2011)


     

    RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

    T2 (MINGGU 18)

Tarikh

03.05.2011 (Selasa)

Kelas

2G

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – ringkasan
karangan dan pemahaman

Tajuk

Ringkasan karangan- Kesan negatif bahan picisan kepada rakyat

Tujuan

Melatih dan memberi pendedahan kepada pelajar kaedah menulis ringkasan karangan dan menjawab soalan berbentuk pemahaman yang baik

BBM

Buku latihan, lembaran kerja

Objektif P&P

Menyatakan dan mengadakan sesi perbincangan bersama tentang isi-isi penting yang perlu dimasukkan dalam ringkasan karangan tersebut

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab, kerajinan

Aktiviti

Pelajar sama-sama berbincang isi-isi penting ringkasan karangan tersebut. Guru memberi garis panduan yang diperlukan kepada pelajar

Refleksi

P&P berjalan dengan lancar dan pelajar dilihat cuba sedaya upaya mencari isi-isi penting yang terdapat dalam contoh ringkasan karangan yang telah disediakan oleh guru


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 18)

Tarikh

03.05.2011 (Selasa)

Kelas

3E

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (12 nilai)

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang nilai / topik yang dibincangkan menerusi pembentangan kumpulan yang telah selesai dijalankan

BBM

Buku latihan, bahan bacaan

Objektif P&P

Menyatakan maksud, ciri-ciri, isu-isu semasa yang berkaitan dengan nilai yang dibentangkan dan contoh soalan bersesuaian dengan tajuk yang telah diberi

Hasil Pembelajaran

Melalui aktiviti bacaan di perpustakaan, pelajar dapat memahami dan mendalami setiap isu dan nilai-nilai murni yang terdapat di dalam bahan bacaan yang dibaca oleh mereka

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar dikehendaki mendapatkan bahan bacaan dalam perpustakaan dan mencari maklumat-maklumat yang berkaitan dengan isu-isu semasa khususnya yang melibatkan isu-isu moral dalam kehidupan seharian. Guru membimbing dan memberi panduan yang bersesuaian kepada pelajar

Refleksi

P&P berjalan lancar dan mereka patuh arahan guru dengan mencari maklumat-maklumat yang berkaitan dengan isu-isu moral yang diperlukan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 18)

Tarikh

04.05.2011 (Rabu)

Kelas

1F

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Kata Ganda Penuh dan Kata Ganda Separa

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan Kata Ganda Penuh dan Kata Ganda Separa yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Ganda Penuh dan Kata Ganda Separa

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Ketekunan, menghormati guru

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

* P&P ditangguhkan ke minggu hadapan kerana guru mempunyai urusan di

luar (temuduga SPP)


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 18)

Tarikh

04.05.2011 (Rabu)

Kelas

1C

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Kata Ganda Penuh dan Kata Ganda Separa

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan Kata Ganda Penuh dan Kata Ganda Separa yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Ganda Penuh dan Kata Ganda Separa

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Ketekunan, menghormati guru

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

* P&P ditangguhkan ke minggu hadapan kerana guru mempunyai urusan di

luar (temuduga SPP)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 18)

Tarikh

04.05.2011 (Rabu)

Kelas

3D

Masa

4.00-5.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

(Pembentangan kumpulan) berdasarkan tajuk yang telah diberi oleh guru seperti Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (12 nilai), Kekeluargaan, Alam Sekitar, Patriotisme, Hak Asasi Manusia, Demokrasi serta Keamanan dan Keharmonian

Tujuan

Melatih pelajar memahami dengan lebih mendalam tentang nilai / topik yang dibincangkan menerusi pembentangan kumpulan yang telah mula dijalankan

BBM

Kertas mahjung, kad manila, marker pen, keratan akhbar, rencana, majalah dan sebagainya

Objektif P&P

Menyatakan maksud, ciri-ciri, isu-isu semasa yang berkaitan dengan nilai yang dibentangkan dan contoh soalan bersesuaian dengan tajuk yang telah diberi

Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat memahami dan mendalami setiap maksud nilai murni yang dihasilkan menerusi pembentangan yang mereka jalankan berdasarkan tajuk yang telah diberi oleh guru kepada kumpulan masing-masing

Penerapan Nilai

Menghormati guru, tanggungjawab, kerjasama dan keyakinan

Aktiviti

Pelajar didedahkan dengan maksud setiap nilai, isu dan contoh-contoh / ciri-ciri amalan nilai-nilai murni secara ringkas dan selebihnya dibentangkan oleh pelajar mengikut kumpulan . Guru membimbing dan memberi panduan yang bersesuaian kepada pelajar

Refleksi

* P&P ditangguhkan ke minggu hadapan kerana guru mempunyai urusan di

luar (temuduga SPP)


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 18)

Tarikh

05.05.2011 (Khamis)

Kelas

2G

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk

Kata Ganda Penuh dan Kata Ganda Separa

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan Kata Ganda Penuh dan Kata Ganda Separa yang betul

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Ganda Penuh dan Kata Ganda Separa

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai

Ketekunan, menghormati guru

Aktiviti

Pelajar menyalin nota dan berbincang tentang setiap tajuk dalam tatabahasa yang dipelajari serta pada masa yang sama guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat mampu menghasilkan ayat yang baik

melalui tatabahasa yang telah mereka pelajari pada hari ini

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 18)

Tarikh

05.05.2011 (Khamis)

Kelas

1F

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

Kupasan dan Kajian Teks – Drama Mendung Hitam Beralih Jua – tema, persoalan, watak, plot, nilai dan pengajaran)

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang pengenalan kepada Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya Drama

BBM

Buku KOMSAS - Kasut Kelopak Jantung, buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan genre-genre Sastera khususnya Drama

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Menghormati guru, ketekunan

Aktiviti

Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam drama berpandukan buku KOMSAS yang disediakan.

Refleksi

P&P berjalan lancar, pelajar tekun menyalin nota serta pada masa yang sama mereka turut berbincang dan cuba memahami plot yang terdapat dalam drama tersebut


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 18)

Tarikh

05.05.2011 (Khamis)

Kelas

1C

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

Kupasan dan Kajian Teks – Drama Mendung Hitam Beralih Jua – tema, persoalan, watak, plot, nilai dan pengajaran)

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang pengenalan kepada Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya Drama

BBM

Buku KOMSAS - Kasut Kelopak Jantung, buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan genre-genre Sastera khususnya Drama

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Menghormati guru, ketekunan

Aktiviti

Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam drama berpandukan buku KOMSAS yang disediakan.

Refleksi

P&P berjalan lancar, pelajar tekun mendengar penerangan oleh guru tentang plot dalam drama tersebut dan cuba sedaya upaya memahaminya


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 18)

Tarikh

06.05.2011 (Jumaat)

Kelas

3E

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (sambungan P&P minggu lepas)

Tujuan

Memberi pendedahan dan latihan kepada pelajar tentang isu-isu semasa berdasarkan nilai-nilai murni yang dipelajari

BBM

Buku latihan

Objektif P&P

Melatih dan mendedahkan pelajar akan contoh-contoh soalan berbentuk struktur dan esei

Hasil Pembelajaran

Pelajar dapat memahami dengan lebih mendalam tentang setiap perbezaan dan contoh-contoh jawapan menerusi nilai-nilai murni yang telah dipelajari

Penerapan Nilai

Kerajinan

Aktiviti

Pelajar dikehendaki menjawab soalan-soalan yang diberi dan pada masa yang sama mereka dibimbing oleh guru

Refleksi

P&P berjalan lancar tetapi terdapat segelintir pelajar yang tidak membuat latihan yang diberikan dan tindakan telah diambil oleh guru dengan memberi amaran serta memastikan mereka menyiapkan tugasan tersebut


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 18)

Tarikh

06.05.2011 (Jumaat)

Kelas

2G

Masa

4.00-5.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu (KOMSAS)

Tajuk

Kupasan antologi (cerpen-Gema Sepi Gadis Genius) sambungan P&P minggu lepas – persoalan, watak dan perwatakan, latar, nilai dan pengajaran

Tujuan

Mendedahkan pelajar tentang kupasan cerpen 'Gema Sepi Gadis Genius' berdasarkan antologi KOMSAS tersebut

BBM

Buku KOMSAS – antologi Gema Sepi Gadis Genius, buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan pendapat melalui perbincangan secara bersama berkenaan dengan kupasan cerpen tersebut

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Keyakinan, menghormati guru

Aktiviti

Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang kupasan antologi KOMSAS berkenaan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar tekun menyalin nota serta keadaan kelas yang terkawal


 

No comments:

Post a Comment