Tuesday, February 24, 2015

RPH (minggu 1,2,3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PERALIHAN, T1 & T2 (MINGGU 1)
** Tarikh: 05.01.2015 (Isnin) hingga 09.01.2015 (Jumaat)
** P&P ditangguhkan selama satu minggu akibat banjir.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
PERALIHAN, T1 & T2 (MINGGU 2)
Tarikh :12.01.2015 (Isnin) hingga 16.01.2015 (Jumaat)
Kelas : Peralihan, 1G, 1J, 2A/C/H.
Masa : 12.50 tengah hari hingga 6.20 petang.
Mata Pelajaran : Bahasa Melayu & Pendidikan Moral.
Tingkatan 1, 2 dan Peralihan.
*Tidak ada kelas formal- Program orientasi bersama pelajar baru dengan Unit Bimbingan & Kaunseling sekolah selama 3 hari berturut-turut (bermula dari 12 hingga 15 Januari 2015).
* Pada waktu selepas rehat, pelajar tingkatan 1 diiringi pengawas bertugas untuk mengenali persekitaran sekolah dan menyediakan kelengkapan seperti kerusi dan meja untuk kemudahan pelajar belajar.
*  Sesi pembahagian / pengagihan buku teks kepada pelajar.
* Pengenalan kepada sukatan pelajaran dan buku.
* Pelajar baru mendapat jadual waktu.

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL
T2 (MINGGU 3)
Tarikh
19.01.2015 (Isnin)
Kelas
2A/C/H
Masa
2.00-3.10ptg
Subjek
Pendidikan Moral
Tajuk
 Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (Kepercayaan Kepada Tuhan) – sambungan P&P
Tujuan
Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan pendapat yang bernas tentang kekuasaan ciptaan Tuhan yang tiada tolok bandingnya
Hasil Pembelajaran
Menyatakan  maksud Kepercayaan Kepada Tuhan
Penerapan Nilai
Kerajinan, kesungguhan
Aktiviti
Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh kekuasaan / kebijaksanaan Tuhan dalam mencipta alam semesta. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan
Refleksi
Kebanyakan pelajar menyiapkan kerja rumah yang diberi. Mereka juga
sudah mampu mengingati maksud nilai yang dipelajari

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T. PERALIHAN (MINGGU 3)
Tarikh
19.01.2015 (Isnin)
Kelas
PA
Masa
3.25-4.35 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – bacaan di kelas (Program Nilam) & ejaan (bagi pelajar yang lemah) 
Tajuk
Pelajar bebas memilih / membawa apa sahaja bahan bacaan yang disukai mereka
Tujuan
Program ini untuk menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar
BBM
Buku latihan, buku teks, buku Nilam
Objektif  P&P
Menggalakkan pelajar supaya minat membaca / boleh mengeja dengan betul
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca
Penerapan Nilai
Kerajinan
Aktiviti
Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing serta pada masa yang sama guru mengingatkan pelajar supaya mengisi buku Nilam yang disediakan
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat mengisi maklumat penting dalam buku Nilam yang disediakan kepada mereka

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 3)
Tarikh
19.01.2015 (Isnin)
Kelas
1G
Masa
05.10-6.20 ptg
Subjek
Bahasa Melayu-  Pemahaman (petikan dialog & diari: ‘Hari Pertama Persekolahan’
Tajuk
Pemahaman – berpandukan teks bertajuk ‘Hari Pertama Persekolahan’ (m/s 1-2).
Tujuan
Melatih pelajar untuk lebih mengetahui cara bagaimana untuk mengolah sesuatu ayat secara ringkas dan padat serta bersesuaian dengan jawapan untuk soalan yang diberikan berpandukan teks & gambar yang ditunjukkan
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan jawapan/pandangan yang bernas untuk setiap soalan yang dikemukakan
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Menurut arahan guru
Aktiviti
Pelajar berbincang jawapan soalan pemahaman berkenaan berpandukan teks yang disediakan. Guru menentukan isi dan jawapan yang bersesuaian
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat bersemangat menyiapkan latihan dan nota yang diberi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 3)
Tarikh
20.01.2015 (Selasa)
Kelas
1G
Masa
12.50-2.00 ptg
Subjek
Bahasa Melayu-  Pemahaman (petikan dialog & diari: ‘Hari Pertama Persekolahan’ – sambungan P&P
Tajuk
Pemahaman – berpandukan teks bertajuk ‘Hari Pertama Persekolahan’ (m/s 1-2).
Tujuan
Melatih pelajar untuk lebih mengetahui cara bagaimana untuk mengolah sesuatu ayat secara ringkas dan padat serta bersesuaian dengan jawapan untuk soalan yang diberikan berpandukan teks & gambar yang ditunjukkan
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan jawapan/pandangan yang bernas untuk setiap soalan yang dikemukakan
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Menurut arahan guru
Aktiviti
Pelajar berbincang jawapan soalan pemahaman berkenaan berpandukan teks yang disediakan. Guru menentukan isi dan jawapan yang bersesuaian
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar menyiapkan tugasan yang diberi

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 3)
Tarikh
20.01.2015 (Selasa)
Kelas
1J
Masa
4.35-5.45 ptg
Subjek
Bahasa Melayu-  Pemahaman (petikan dialog & diari: ‘Hari Pertama Persekolahan’
Tajuk
Pemahaman – berpandukan teks bertajuk ‘Hari Pertama Persekolahan’ (m/s 1-2).
Tujuan
Melatih pelajar untuk lebih mengetahui cara bagaimana untuk mengolah sesuatu ayat secara ringkas dan padat serta bersesuaian dengan jawapan untuk soalan yang diberikan berpandukan teks & gambar yang ditunjukkan
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan jawapan/pandangan yang bernas untuk setiap soalan yang dikemukakan
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Menurut arahan guru
Aktiviti
Pelajar berbincang jawapan soalan pemahaman berkenaan berpandukan teks yang disediakan. Guru menentukan isi dan jawapan yang bersesuaian
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar menulis diari masing-masing berkenaan dengan pengalaman mereka pada hari pertama di sekolah menengah

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 3)
Tarikh
21.01.2015 (Rabu)
Kelas
1G
Masa
12.50-2.00 ptg
Subjek
Bahasa Melayu-  Pemahaman (petikan dialog & diari: ‘Hari Pertama Persekolahan’ (sambungan P&P)
Tajuk
Pemahaman – berpandukan teks bertajuk ‘Hari Pertama Persekolahan’ (m/s 1-2).
Tujuan
Melatih pelajar untuk lebih mengetahui cara bagaimana untuk mengolah sesuatu ayat secara ringkas dan padat serta bersesuaian dengan jawapan untuk soalan yang diberikan berpandukan teks & gambar yang ditunjukkan
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan jawapan/pandangan yang bernas untuk setiap soalan yang dikemukakan
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Menurut arahan guru
Aktiviti
Pelajar berbincang jawapan soalan pemahaman berkenaan berpandukan teks yang disediakan. Guru menentukan isi dan jawapan yang bersesuaian
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar menulis diari masing-masing berkenaan dengan pengalaman mereka pada hari pertama di sekolah menengah

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 3)
Tarikh
21.01.2015 (Rabu)
Kelas
1J
Masa
2.00-3.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu-  Pemahaman (petikan dialog & diari: ‘Hari Pertama Persekolahan’ (sambungan P&P)
Tajuk
Pemahaman – berpandukan teks bertajuk ‘Hari Pertama Persekolahan’ (m/s 1-2).
Tujuan
Melatih pelajar untuk lebih mengetahui cara bagaimana untuk mengolah sesuatu ayat secara ringkas dan padat serta bersesuaian dengan jawapan untuk soalan yang diberikan berpandukan teks & gambar yang ditunjukkan
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan jawapan/pandangan yang bernas untuk setiap soalan yang dikemukakan
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Menurut arahan guru
Aktiviti
Pelajar berbincang jawapan soalan pemahaman berkenaan berpandukan teks yang disediakan. Guru menentukan isi dan jawapan yang bersesuaian
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar menulis diari masing-masing berkenaan dengan pengalaman mereka pada hari pertama di sekolah menengah

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T. PERALIHAN (MINGGU 3)
Tarikh
21.01.2015 (Rabu)
Kelas
PA
Masa
5.10-6.20 ptg
Subjek
Bahasa Melayu-  Pemahaman
Tajuk
Pemahaman – berpandukan teks/dialog & gambar bertajuk ‘Keluarga Bahagia’ (m/s 1-2).
Tujuan
Melatih pelajar untuk lebih mengetahui cara bagaimana untuk mengolah sesuatu ayat secara ringkas dan padat serta bersesuaian dengan jawapan untuk soalan yang diberikan berpandukan teks & gambar yang ditunjukkan
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan jawapan/pandangan yang bernas untuk setiap soalan yang dikemukakan
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Menurut arahan guru
Aktiviti
Pelajar berbincang jawapan soalan pemahaman berkenaan berpandukan teks yang disediakan. Guru menentukan isi dan jawapan yang bersesuaian
Refleksi
P&P berjalan lancar yang mana pelajar dapat memberikan jawapan dengan baik dan memuaskan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 3)
Tarikh
22.01.2015 (Khamis)
Kelas
1J
Masa
12.50-2.00 ptg
Subjek
Bahasa Melayu-  Pemahaman (petikan dialog & diari: ‘Hari Pertama Persekolahan’ (sambungan P&P)
Tajuk
Pemahaman – berpandukan teks bertajuk ‘Hari Pertama Persekolahan’ (m/s 1-2).
Tujuan
Melatih pelajar untuk lebih mengetahui cara bagaimana untuk mengolah sesuatu ayat secara ringkas dan padat serta bersesuaian dengan jawapan untuk soalan yang diberikan berpandukan teks & gambar yang ditunjukkan
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan jawapan/pandangan yang bernas untuk setiap soalan yang dikemukakan
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Menurut arahan guru
Aktiviti
Pelajar berbincang jawapan soalan pemahaman berkenaan berpandukan teks yang disediakan. Guru menentukan isi dan jawapan yang bersesuaian
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar menulis diari masing-masing berkenaan dengan pengalaman mereka pada hari pertama di sekolah menengah

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T. PERALIHAN (MINGGU 3)
Tarikh
22.01.2015 (Khamis)
Kelas
PA
Masa
3.25-4.35 ptg
Subjek
Bahasa Melayu-  Pemahaman
Tajuk
Pemahaman – berpandukan teks/dialog & gambar bertajuk ‘Keluarga Bahagia’ (m/s 1-2) (sambungan P&P)
Tujuan
Melatih pelajar untuk lebih mengetahui cara bagaimana untuk mengolah sesuatu ayat secara ringkas dan padat serta bersesuaian dengan jawapan untuk soalan yang diberikan berpandukan teks & gambar yang ditunjukkan
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan jawapan/pandangan yang bernas untuk setiap soalan yang dikemukakan
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Menurut arahan guru
Aktiviti
Pelajar berbincang jawapan soalan pemahaman berkenaan berpandukan teks yang disediakan. Guru menentukan isi dan jawapan yang bersesuaian
Refleksi
P&P berjalan lancar yang mana pelajar dapat memberikan jawapan dengan baik dan memuaskan

            RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T. PERALIHAN (MINGGU 3)
Tarikh
23.01.2015 (Jumaat)
Kelas
PA
Masa
2.00-3.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu-  Pemahaman
Tajuk
Pemahaman – berpandukan teks/dialog & gambar bertajuk ‘Keluarga Bahagia’ (m/s 1-2) (sambungan P&P)
Tujuan
Melatih pelajar untuk lebih mengetahui cara bagaimana untuk mengolah sesuatu ayat secara ringkas dan padat serta bersesuaian dengan jawapan untuk soalan yang diberikan berpandukan teks & gambar yang ditunjukkan
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan jawapan/pandangan yang bernas untuk setiap soalan yang dikemukakan
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Menurut arahan guru
Aktiviti
Pelajar berbincang jawapan soalan pemahaman berkenaan berpandukan teks yang disediakan. Guru menentukan isi dan jawapan yang bersesuaian
Refleksi
P&P berjalan lancar yang mana pelajar dapat memberikan jawapan dengan baik dan memuaskan

         RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL
T2 (MINGGU 3)
Tarikh
23.01.2015 (Jumaat)
Kelas
2A/C/H
Masa
5.10-6.20ptg
Subjek
Pendidikan Moral
Tajuk
 Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (Kepercayaan Kepada Tuhan)
Tujuan
Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan pendapat yang bernas tentang kekuasaan ciptaan Tuhan yang tiada tolok bandingnya
Hasil Pembelajaran
Menyatakan  maksud Kepercayaan Kepada Tuhan
Penerapan Nilai
Kerajinan, kesungguhan
Aktiviti
Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh kekuasaan / kebijaksanaan Tuhan dalam mencipta alam semesta. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan
Refleksi
Terdapat segelintir pelajar yang masih tidak memahami dan mengingati maksud kepercayaan kepada Tuhan dan tindakan susulan akan dijalankan untuk memastikan kefahaman mereka tentang topik yang dibincangkan melalui latihan yang diadakan secara lebih intensif


1 comment:

 1. Terima Kasih kerana telah menyediakan bolg rph untuk minggu Pertama hingga minggu ke 3untuk semakan saya.
  Blog tuan sepatutnya lengkap sehingga minggu ke 7
  Sila bertindak segera.
  Mengajar tanpa perancangan mengajar diumpamakan seperti berjalan tanpa arah tujuan.
  “People who love going to work are more productive and more creative” –Simon Sinek

  ReplyDelete