Monday, November 4, 2013

RPH (minggu 42,43)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU & PENDIDIKAN MORAL
T1 & T2 (MINGGU 42 & 43)
·        Tarikh : 14.10.2013 hingga 15.10.2013 (2 hari) 
·        Tiada P&P : Cuti Peristiwa & Hari Raya Korban

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU & PENDIDIKAN MORAL
T1 & T2 (MINGGU 42 & 43)
·        Tarikh :  16.10.2013 hingga 22.10.2013 
·        Peperiksaan Akhir Tahun

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 43)
Tarikh
23.10.2013 (Rabu)
Kelas
1H
Masa
2.00-3.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Akhir Tahun)
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk objektif, struktur & karangan
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Akhir Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat menulis pembetulan untuk setiap soalan yang dibincangkan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL
T2 (MINGGU 43)
Tarikh
23.10.2013 (Rabu)  
Kelas
2D
Masa
4.00-5.10 ptg
Subjek
Pendidikan Moral  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Akhir Tahun)
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk struktur & KBKK
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Akhir Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Kerjasama
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar membuat semakan dan pembetulan dalam buku latihan mereka

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 43)
Tarikh
24.10.2013 (Khamis)
Kelas
1H
Masa
12.50-2.00 ptg
Subjek
Bahasa Melayu  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Akhir Tahun)- sambungan P&P
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk objektif, struktur & karangan
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Akhir Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
**P&P ditangguhkan kerana pelajar terlibat dengan pemulangan buku teks

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 43)
Tarikh
24.10.2013 (Khamis)
Kelas
1N
Masa
3.25-4.35 ptg
Subjek
Bahasa Melayu  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Akhir Tahun)
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk objektif, struktur & karangan
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Akhir Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar membuat pembetulan mereka dalam buku latihan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 43)
Tarikh
24.10.2013 (Khamis)
Kelas
1F
Masa
5.10-6.20 ptg
Subjek
Bahasa Melayu  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Akhir Tahun)
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk objektif, struktur & karangan
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Akhir Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar menulis pembetulan tersebut

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 43)
Tarikh
25.10.2013 (Jumaat)
Kelas
1F
Masa
4.00-5.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu  (Pembetulan Kertas Peperiksaan Akhir Tahun) – sambungan P&P
Tajuk
Perbincangan soalan berbentuk objektif, struktur & karangan
Tujuan
Membincangkan jawapan bersama pelajar dan pada masa yang sama membuat pembetulan
BBM
Buku latihan, kertas soalan Peperiksaan Akhir Tahun
Objektif  P&P
Membuat pembetulan agar pelajar menyedari dan tidak melakukan kesilapan yang berulang dalam menjawab soalan-soalan peperiksaan
Hasil Pembelajaran
Menyedari dan sentiasa peka kepada kehendak soalan yang dikemukakan 
Penerapan Nilai
Tumpuan
Aktiviti
Pelajar membuat semakan, perbincangan dan pembetulan kertas peperiksaan serta pada masa yang sama dibimbing oleh guru
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar menulis pembetulan tersebutNo comments:

Post a Comment