Saturday, February 2, 2013

RPH (minggu 5)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 5)

Tarikh

28.01.2013 (Isnin)

Kelas

1N

Masa

12.50-2.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – Tatabahasa (sambungan P&P)

Tajuk

Kata Nama Am, Khas dan jenis-jenisnya

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat di samping membuat latih tubi menggunakan kata nama yang betul

BBM

Buku latihan, buku teks, lembaran kerja (latihan pengukuhan tatabahasa)

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Nama dan tatabahasa lain yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Nama mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru. Guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar meneruskan tugasan mereka menyiapkan latihan dengan baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 5)

Tarikh

28.01.2013 (Isnin)

Kelas

1H

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – Tatabahasa (sambungan P&P)

Tajuk

Kata Nama Am, Khas dan jenis-jenisnya

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat di samping membuat latih tubi menggunakan kata nama yang betul

BBM

Buku latihan, buku teks, lembaran kerja (latihan pengukuhan tatabahasa)

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Nama dan tatabahasa lain yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Nama mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru. Guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat aktif bertanya sekiranya tidak faham


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 5)

Tarikh

28.01.2013 (Isnin)

Kelas

1F

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – Tatabahasa (sambungan P&P)

Tajuk

Kata Nama Am, Khas dan jenis-jenisnya

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat di samping membuat latih tubi menggunakan kata nama yang betul

BBM

Buku latihan, buku teks, lembaran kerja (latihan pengukuhan tatabahasa)

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Nama dan tatabahasa lain yang dipelajari

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Nama mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru. Guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar meneruskan menyiapkan latihan yang diberikan guru


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 5)

Tarikh

29.01.2013 (Selasa)

Kelas

1N

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – Tatabahasa (sambungan P&P)-perbincangan jawapan latihan tatabahasa

Tajuk

Kata Nama Am, Khas dan jenis-jenisnya

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan kata nama yang betul

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Nama dan jenis-jenisnya

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Kerjasama, toleransi

Aktiviti

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Nama mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru. Guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dapat mengadakan sesi perbincangan jawapan latihan mereka bersama-sama guru dengan baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T2 (MINGGU 5)

Tarikh

29.01.2013 (Selasa)

Kelas

2D

Masa

3.25-4.35ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (amanah) - sambungan P&P minggu lepas – perbincangan jawapan latihan

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang implikasi kepada perbuatan tidak amanah

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai amanah

Penerapan Nilai

Kesedaran, tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak amanah. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat tekun membuat latihan yang diberikan di samping turut mengadakan sesi perbincangan bersama rakan-rakan lain dengan baik


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T2 (MINGGU 5)

Tarikh

30.01.2013 (Rabu)

Kelas

2D

Masa

4.00-4.35 ptg

Subjek

Pendidikan Moral

Tajuk

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri (amanah) – sambungan sesi perbincangan jawapan latihan

Tujuan

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas

BBM

Buku latihan, buku teks, buku kerja

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang implikasi kepada perbuatan tidak amanah

Hasil Pembelajaran

Menyatakan maksud nilai amanah

Penerapan Nilai

Kerajinan, tanggungjawab

Aktiviti

Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan tidak amanah. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar tekun membuat latihan dalam buku kerja mereka di samping turut sama-sama memberi jawapan mereka di papan hitam (semasa sesi perbincangan)


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 5)

Tarikh

31.01.2013 (Khamis)

Kelas

1F

Masa

2.00-3.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – Tatabahasa (sambungan P&P)-perbincangan jawapan latihan tatabahasa

Tajuk

Kata Nama Am, Khas dan jenis-jenisnya

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan kata nama yang betul

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Nama dan jenis-jenisnya

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Kerjasama, toleransi

Aktiviti

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Nama mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru. Guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar dan sesi perbincangan amat memuaskan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 5)

Tarikh

31.01.2013 (Khamis)

Kelas

1N

Masa

3.25-4.35 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – Tatabahasa (sambungan P&P)-perbincangan jawapan latihan tatabahasa

Tajuk

Kata Nama Am, Khas dan jenis-jenisnya

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan kata nama yang betul

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Nama dan jenis-jenisnya

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Kerjasama, toleransi

Aktiviti

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Nama mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru. Guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

P&P berjalan lancar namun didapati ramai pelajar yang lemah dalam aspek tatabahasa. Guru mengambil tindakan untuk lebih memperbanyakkan lagi latihan tatabahasa kepada mereka


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 5)

Tarikh

31.01.2013 (Khamis)

Kelas

1H

Masa

5.10-6.20 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – Tatabahasa (sambungan P&P)-perbincangan jawapan latihan tatabahasa

Tajuk

Kata Nama Am, Khas dan jenis-jenisnya

Tujuan

Melatih pelajar membina ayat menggunakan kata nama yang betul

BBM

Buku latihan, buku teks

Objektif P&P

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Nama dan jenis-jenisnya

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai

Kerjasama, toleransi

Aktiviti

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Nama mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru. Guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi

*P&P ditangguhkan kerana perhimpunan diadakan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 5)

Tarikh

01.02.2013 (Jumaat)

Kelas

1F

Masa

2.35-3.45 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – bacaan di perpustakaan (Program Nilam)

Tajuk

Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan

Tujuan

Program ini untuk menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Buku latihan, borang 'Program Nilam'

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Kerajinan, bertanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing serta pada masa yang sama guru mengingatkan pelajar supaya mengisi borang 'Program Nilam' yang disediakan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan hampir keseluruhan pelajar amat berminat dengan bahan bacaan yang diperoleh dari perpustakaan dan keadaan kelas yang agak memuaskan (terkawal)


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 5)

Tarikh

01.02.2013 (Jumaat)

Kelas

1H

Masa

4.00-5.10 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – bacaan di perpustakaan (Program Nilam)

Tajuk

Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan

Tujuan

Program ini untuk menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar

BBM

Buku latihan, borang 'Program Nilam'

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca

Penerapan Nilai

Kerajinan, bertanggungjawab

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing serta pada masa yang sama guru mengingatkan pelajar supaya mengisi borang 'Program Nilam' yang disediakan

Refleksi

P&P berjalan lancar dan keadaan kelas adalah terkawal


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 5)

Tarikh

02.02.2013 (Sabtu – Ganti 1)**jadual hari Khamis

Kelas

1F

Masa

12.40-1.40 tghri

Subjek

Bahasa Melayu – bacaan (Novel: Istana Menanti-Bab 1)

Tajuk

Novel: Istana Menanti-Bab 1

Tujuan

Untuk menggalakkan aktiviti membaca novel KOMSAS di kalangan pelajar

BBM

Buku KOMSAS Novel: Istana Menanti

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bab 1 novel tersebut

Penerapan Nilai

Patuh

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota berkenaan bab 1 novel Istana Menanti dan sinopsis dibincangkan oleh guru bersama para pelajar

Refleksi

P&P berjalan lancar dan keadaan kelas adalah terkawal


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 5)

Tarikh

02.02.2013 (Sabtu – Ganti 1)**jadual hari Khamis

Kelas

1N

Masa

1.55-2.45 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – bacaan (Novel: Istana Menanti-Bab 1)

Tajuk

Novel: Istana Menanti-Bab 1

Tujuan

Untuk menggalakkan aktiviti membaca novel KOMSAS di kalangan pelajar

BBM

Buku KOMSAS Novel: Istana Menanti

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bab 1 novel tersebut

Penerapan Nilai

Patuh

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota berkenaan bab 1 novel Istana Menanti dan sinopsis dibincangkan oleh guru bersama para pelajar

Refleksi

P&P berjalan lancar dan pelajar berjaya menghabiskan bacaan mereka untuk bab 1 novel tersebut

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 5)

Tarikh

02.02.2013 (Sabtu – Ganti 1)**jadual hari Khamis

Kelas

1H

Masa

3.10-4.00 ptg

Subjek

Bahasa Melayu – bacaan (Novel: Istana Menanti-Bab 1)

Tajuk

Novel: Istana Menanti-Bab 1

Tujuan

Untuk menggalakkan aktiviti membaca novel KOMSAS di kalangan pelajar

BBM

Buku KOMSAS Novel: Istana Menanti

Objektif P&P

Menggalakkan pelajar supaya minat membaca

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bab 1 novel tersebut

Penerapan Nilai

Patuh

Aktiviti

Pelajar membaca dan menyalin nota berkenaan bab 1 novel Istana Menanti dan sinopsis dibincangkan oleh guru bersama para pelajar

Refleksi

P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar dilihat memahami novel yang dibaca mereka

1 comment:

  1. Semakan RPH Minggu 5 & 6: Terima kasih kerana menulis dan menghantar RPH yang telah dikemaskini.

    ReplyDelete