Monday, January 17, 2011

RPH minggu 1,2,3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(MINGGU 1)

Tarikh : 03.01.2011 (Isnin)

Kelas : 1F, 2G.

Masa : 12.50-1.25 petang, 4.00-5.10 petang.

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu.

Tingkatan 1 dan 2.

*Tidak ada kelas formal- Disebabkan guru tingkatan 1 perlu hadir ke Dewan Sri Sadong bagi mengikuti / memantau program orientasi bersama pelajar baru dengan Unit Bimbingan & Kaunseling sekolah selama 3 hari berturut-turut (bermula dari 03 hingga 05 Januari 2011).


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(MINGGU 1)

Tarikh : 03.01.2011 (Isnin)

Kelas : 1G.

Masa : 02.00-2.35 petang.

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral.

Tingkatan 1.

*Tidak ada kelas formal- Disebabkan guru tingkatan 1 perlu hadir ke Dewan Sri Sadong bagi mengikuti / memantau program orientasi bersama pelajar baru dengan Unit Bimbingan & Kaunseling sekolah selama 3 hari berturut-turut (bermula dari 03 hingga 05 Januari 2011).


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(MINGGU 1)

Tarikh : 04.01.2011 (Selasa)

Kelas : 1C.

Masa : 12.50-2.00 petang.

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu.

Tingkatan 1.

*Tidak ada kelas formal- Disebabkan guru tingkatan 1 perlu hadir ke Dewan Sri Sadong bagi mengikuti / memantau program orientasi bersama pelajar baru dengan Unit Bimbingan & Kaunseling sekolah selama 3 hari berturut-turut (bermula dari 03 hingga 05 Januari 2011).

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(MINGGU 1)

Tarikh : 04.01.2011 (Selasa)

Kelas : 3D.

Masa : 05.45-06.20 petang.

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral.

Tingkatan 3.

*Tidak ada kelas formal- Disebabkan guru kelas bagi tingkatan 1 perlu hadir ke Dewan Sri Sadong bagi mengikuti / memantau program orientasi bersama pelajar baru dengan Unit Bimbingan & Kaunseling sekolah selama 3 hari berturut-turut (bermula dari 03 hingga 05 Januari 2011).


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(MINGGU 1)

Tarikh : 05.01.2011 (Rabu)

Kelas : 1C, 1F, 2G

Masa : 12.50-02.00, 02.00-3.10, 05.10-06.20 petang.

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu.

Tingkatan 1, 2.

* Tidak ada kelas formal- Disebabkan guru kelas bagi tingkatan 1 perlu hadir ke Dewan Sri Sadong bagi mengikuti / memantau program orientasi bersama pelajar baru dengan Unit Bimbingan & Kaunseling sekolah selama 3 hari berturut-turut (bermula dari 03 hingga 05 Januari 2011).

* Pada waktu selepas rehat, pelajar tingkatan 1 dibawa oleh guru untuk mengenali persekitaran sekolah dan menyediakan kelengkapan seperti kerusi dan meja untuk kemudahan pelajar belajar.

* Sesi pembahagian / pengagihan buku teks kepada pelajar.


 


 


 


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(MINGGU 1)

Tarikh : 06.01.2011 (Khamis)

Kelas : 2G.

Masa : 12.50-02.00 petang.

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu.

Tingkatan 2.

* Pengenalan kepada sukatan pelajaran dan buku.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(MINGGU 1)

Tarikh : 06.01.2011 (Khamis)

Kelas : 1G.

Masa : 03.25-04.35 petang.

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral.

Tingkatan 1.

* Pengenalan kepada sukatan pelajaran dan buku.

* Pelajar baru mendapat jadual waktu.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(MINGGU 1)

Tarikh : 07.01.2011 (Jumaat)

Kelas : 1C, 1F.

Masa : 02.00-03.10, 05.10-06.20 petang.

Mata Pelajaran : Bahasa Melayu.

Tingkatan 1.

* Pengenalan kepada sukatan pelajaran dan buku.

* Pelajar baru mendapat jadual waktu.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

(MINGGU 1)

Tarikh : 07.01.2011 (Jumaat)

Kelas : 3D.

Masa : 04.00-05.10 petang.

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral.

Tingkatan 3.

* Pengenalan kepada sukatan pelajaran dan buku.


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 2)

Tarikh

10.01.2011 (Isnin)

Kelas 

2G

Masa 

12.50-2.00 ptg  

Subjek 

Bahasa Melayu- Penulisan

Tajuk 

Karangan – Tajuk: Cara-cara menghargai jasa ibu bapa.

Tujuan 

Melatih pelajar untuk lebih mengetahui bagaimana cara untuk mengolah sesuatu ayat dan menukarkannya dalam bentuk karangan.

BBM 

Buku Latihan 

Objektif P&P 

Menyatakan pendapat yang bernas tentang tajuk & memberikan hujah untuk menguatkan pendapat 

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat 

Penerapan Nilai 

Menghormati antara satu sama lain

Aktiviti 

Pelajar berbincang jawapan tajuk berkenaan berpandukan soalan yang disediakan

Guru menentukan isi dan jawapanyang boleh diterima 

Refleksi 

P&P berjalan lancar yang mana pelajar dapat menyatakan pendapat

dan pada masa yang sama dibimbing oleh guru untuk menentukan isi


 

 


 


 


 


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T1 (MINGGU 2)

Tarikh 

10.01.2011 (Isnin)

Kelas 

1G

Masa 

2.00-2.35ptg

Subjek 

Pendidikan Moral

Tajuk 

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri 

Tujuan 

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara yang dibincangkan dalam bentuk penulisan  

BBM 

Bahan bergambar, buku teks

Objektif P&P 

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kekuasaan ciptaan Tuhan yang tiada tolok bandingnya

Hasil Pembelajaran 

Menyatakan maksud Kepercayaan Kepada Tuhan

Penerapan Nilai 

Kasih sayang, tanggungjawab

Aktiviti 

Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh kekuasaan / kebijaksanaan Tuhan dalam mencipta alam semesta

Guru menentukan isi yang relevan 

Refleksi 

Terdapat segelintir pelajar yang masih tidak memahami dan mengingati maksud kepercayaan kepada Tuhan dan tindakan susulan akan dijalankan untuk memastikan kefahaman mereka tentang topik yang dibincangkan melalui latihan yang diadakan secara lebih intensif


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 2)

Tarikh

10.01.2011 (Isnin)

Kelas 

1F

Masa 

4.00-5.10 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu- Penulisan

Tajuk 

Karangan – Tajuk: Cara-cara menghargai jasa ibu bapa.

Tujuan 

Melatih pelajar untuk lebih mengetahui bagaimana cara untuk mengolah sesuatu ayat dan menukarkannya dalam bentuk karangan.

BBM 

Buku Latihan 

Objektif P&P 

Menyatakan pendapat yang bernas tentang tajuk & memberikan hujah untuk menguatkan pendapat

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat 

Penerapan Nilai 

Hormat- menghormati

Aktiviti 

Pelajar berbincang jawapan tajuk berkenaan berpandukan soalan yang disediakan

Guru menentukan isi dan jawapanyang boleh diterima 

Refleksi

P&P berjalan lancar yang mana pelajar dapat menyatakan pendapat

dan pada masa yang sama dibimbing oleh guru untuk menentukan isi


 

 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 2)

Tarikh

11.01.2011 (Selasa)

Kelas 

1C

Masa 

12.50-2.00 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu- Penulisan

Tajuk 

Karangan – Tajuk: Cara-cara menghargai jasa ibu bapa.

Tujuan 

Melatih pelajar untuk lebih mengetahui bagaimana cara untuk mengolah sesuatu ayat dan menukarkannya dalam bentuk karangan.

BBM 

Buku Latihan 

Objektif P&P

Menyatakan pendapat yang bernas tentang tajuk & memberikan hujah untuk menguatkan pendapat 

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat 

Penerapan Nilai 

Menghormati orang tua

Aktiviti 

Pelajar berbincang jawapan tajuk berkenaan berpandukan soalan yang disediakan

Guru menentukan isi dan jawapanyang boleh diterima 

Refleksi 

P&P berjalan lancar yang mana pelajar dapat menyatakan pendapat

dan pada masa yang sama dibimbing oleh guru untuk menentukan isi


 

 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 2)

Tarikh 

11.01.2011 (Selasa)

Kelas 

3D

Masa 

5.45-6.20ptg

Subjek 

Pendidikan Moral  

Tajuk 

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri 

Tujuan 

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara yang dibincangkan dalam bentuk penulisan

BBM 

Bahan bergambar, buku teks

Objektif P&P 

Menyatakan pendapat yang bernas tentang kekuasaan ciptaan Tuhan yang tiada tolok bandingnya

Hasil Pembelajaran 

Menyatakan maksud Kepercayaan Kepada Tuhan

Penerapan Nilai 

Kasih sayang, tanggungjawab

Aktiviti 

Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh kekuasaan / kebijaksanaan Tuhan dalam mencipta alam semesta

Guru menentukan isi yang relevan 

Refleksi 

P&P berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar memahami dan mengingati maksud kepercayaan kepada Tuhan beserta contohnya


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 2)

Tarikh 

12.01.2011 (Rabu)

Kelas 

2G

Masa 

12.50-2.00 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk 

Kata Nama Am, Khas, Kata Ganti Nama dan jenis-jenisnya

Tujuan 

Melatih pelajar membina ayat menggunakan kata nama yang betul

BBM 

Buku latihan, 'flash card'

Objektif P&P 

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Nama dan jenis-jenisnya

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai 

Kerjasama, toleransi

Aktiviti 

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Nama mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru. Guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar dan hampir keseluruhan pelajar memahami setiap perbezaan Kata Nama yang diterangkan oleh guru


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 2)

Tarikh 

12.01.2011 (Rabu)

Kelas 

1F

Masa 

2.00-3.10 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk 

Kata Nama Am, Khas, Kata Ganti Nama dan jenis-jenisnya

Tujuan 

Melatih pelajar membina ayat menggunakan kata nama yang betul

BBM 

Buku latihan, 'flash card'

Objektif P&P 

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Nama dan jenis-jenisnya

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai 

Kerjasama, toleransi

Aktiviti 

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Nama mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru. Guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar dan hampir keseluruhan pelajar memahami setiap perbezaan Kata Nama yang diterangkan oleh guru . Sebahagian besar pelajar di kelas ini sangat aktif dalam setiap perbincangan secara berkumpulan berkenaan tajuk yang diberi oleh guru


 


 


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 2)

Tarikh

12.01.2011 (Rabu)

Kelas 

1C

Masa 

5.10-6.20 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk 

Kata Nama Am, Khas, Kata Ganti Nama dan jenis-jenisnya

Tujuan 

Melatih pelajar membina ayat menggunakan kata nama yang betul

BBM 

Buku latihan, 'flash card'

Objektif P&P 

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Nama dan jenis-jenisnya

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai 

Kerjasama, toleransi

Aktiviti 

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Nama mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru. Guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar tetapi terdapat segelintir pelajar di kelas ini pasif dalam setiap perbincangan yang dijalankan dalam kelas. Maka tindakan guru dalam melibatkan pelajar dalam perbincangan kumpulan perlu dipergiatkan lagi


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 2)

Tarikh 

13.01.2011 (Khamis)

Kelas 

2G

Masa 

12.50-2.00 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu - KOMSAS

Tajuk 

Di Sebalik Wajah

Tujuan 

Melatih dan memberi pendedahan kepada pelajar untuk membaca dan memahami setiap bab dalam novel tersebut

BBM 

Buku KOMSAS

Objektif P&P 

Menyatakan sinopsis, watak dan perwatakan serta latar yang terlibat dalam cerita tersebut (bab 1)

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat dan tersirat

Penerapan Nilai 

Kerjasama

Aktiviti 

Pelajar diminta oleh guru membaca secara kuat dan berbincang tentang sinopsis, watak dan perwatakan serta latar yang terlibat dalam cerita tersebut (bab 1). Guru menentukan jawapan yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar tetapi terdapat segelintir pelajar di belakang agak bising. Maka tindakan guru dalam melibatkan pelajar dalam perbincangan kumpulan dipergiatkan lagi


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T1 (MINGGU 2)

Tarikh 

13.01.2011 (Khamis)  

Kelas 

1G 

Masa 

3.25-4.35ptg  

Subjek 

Pendidikan Moral  

Tajuk 

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri 

Tujuan 

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang nilai yang dibincangkan

BBM 

Bahan bergambar, buku teks

Objektif P&P 

Menyatakan pendapat yang bernas tentang nilai-nilai murni yang perlu ada pada seseorang khususnya pelajar

Hasil Pembelajaran 

Pelajar dapat memahami dan menyatakan maksud Amanah, Harga Diri, Bertanggungjawab, Hemah Tinggi dan Toleransi

Penerapan Nilai

Menghormati, tanggungjawab, kerajinan

Aktiviti 

Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh amalan nilai-nilai murni. Guru menentukan contoh dan isi yang relevan

Refleksi 

P&P berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar memahami dan mengingati maksud nilai-nilai dalam perkembangan diri


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 2)

Tarikh 

14.01.2011 (Jumaat)

Kelas 

1F

Masa 

2.00-3.10 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu - KOMSAS

Tajuk 

Kasut Kelopak Jantung

Tujuan 

Melatih dan memberi pendedahan kepada pelajar untuk membaca dan memahami setiap bab dalam buku KOMSAS tersebut

BBM 

Buku KOMSAS

Objektif P&P 

Menyatakan sinopsis, watak dan perwatakan serta latar yang terlibat dalam cerita tersebut

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat dan tersirat

Penerapan Nilai 

Kerjasama

Aktiviti 

Pelajar diminta oleh guru membaca secara kuat dan berbincang tentang sinopsis, watak dan perwatakan serta latar yang terlibat dalam cerita tersebut. Guru menentukan jawapan yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar yang mana sebahagian besar pelajar dapat memahami cerita yang disampaikan oleh pengarang.


 


 


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 2)

Tarikh 

14.01.2011 (Jumaat)

Kelas 

3D

Masa 

4.00-5.10ptg

Subjek 

Pendidikan Moral

Tajuk 

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri 

Tujuan 

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang nilai yang dibincangkan

BBM 

Bahan bergambar, buku teks

Objektif P&P 

Menyatakan pendapat yang bernas tentang nilai-nilai murni yang perlu ada pada seseorang khususnya pelajar

Hasil Pembelajaran 

Pelajar dapat memahami dan menyatakan maksud Amanah, Harga Diri, Bertanggungjawab, Hemah Tinggi dan Toleransi

Penerapan Nilai 

Menghormati, tanggungjawab, kerajinan

Aktiviti 

Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh amalan nilai-nilai murni. Guru menentukan contoh dan isi yang relevan

Refleksi 

P&P berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar memahami dan mengingati maksud nilai-nilai dalam perkembangan diri


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 2)

Tarikh 

14.01.2011 (Jumaat)

Kelas 

1C

Masa 

5.10-6.20ptg

Subjek 

Bahasa Melayu - KOMSAS

Tajuk 

Kasut Kelopak Jantung

Tujuan 

Melatih dan memberi pendedahan kepada pelajar untuk membaca dan memahami setiap bab dalam buku KOMSAS tersebut

BBM 

Buku KOMSAS

Objektif P&P 

Menyatakan sinopsis, watak dan perwatakan serta latar yang terlibat dalam cerita tersebut

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat dan tersirat

Penerapan Nilai 

Kerjasama

Aktiviti 

Pelajar diminta oleh guru membaca secara kuat dan berbincang tentang sinopsis, watak dan perwatakan serta latar yang terlibat dalam cerita tersebut. Guru menentukan jawapan yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar yang mana sebahagian besar pelajar dapat memahami cerita dan nilai murni yang disampaikan oleh pengarang dan setiap jawapan perbincangan adalah dibimbing oleh guru.


 


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU T2 (MINGGU 3)

Tarikh

17.01.2011 (Isnin)

Kelas 

2G

Masa 

12.50-2.00 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu Penulisan (Karangan Jenis Perbincangan)

Tajuk 

Faktor-faktor berlakunya masalah gejala sosial di kalangan remaja

Tujuan 

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara yang dibincangkan dalam bentuk penulisan  

BBM 

Bahan bergambar & keratan akhbar (kes pembuangan bayi)

Objektif P&P 

Menyatakan pendapat yang bernas tentang tajuk & memberikan hujah untuk menguatkan pendapat 

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat 

Penerapan Nilai 

Perikemanusiaan dan kasih sayang

Aktiviti 

Pelajar berbincang tentang isi tajuk karangan berpandukan rangka yang disediakan. Guru menentukan isi yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar, pelajar dapat menyatakan pendapat & dapat menulis karangan dengan dibimbing oleh guru dalam menentukan isi. Kebanyakan pelajar berminat dengan tajuk karangan yang dipelajari kerana disertakan dengan BBM gambar / keratan akhbar kes pembuangan bayi yang menyayat hati


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T1 (MINGGU 3)

Tarikh 

17.01.2011 (Isnin)

Kelas 

1G 

Masa 

2.00-2.35ptg

Subjek 

Pendidikan Moral  

Tajuk 

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri 

Tujuan 

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang nilai yang dibincangkan

BBM 

Buku teks, buku latihan

Objektif P&P 

Menyatakan contoh tentang nilai-nilai murni yang perlu ada pada diri seseorang

Hasil Pembelajaran 

Pelajar dapat memahami dan menyatakan maksud Amanah, Harga Diri, Bertanggungjawab, Hemah Tinggi dan Toleransi dengan lebih lancar

Penerapan Nilai 

Berdikari, kerajinan

Aktiviti 

Pelajar didedahkan dengan isu-isu yang berkaitan nilai-nilai murni. Guru menentukan contoh dan isi yang relevan

Refleksi 

P&P berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar memahami dan mengingati maksud nilai-nilai dalam perkembangan diri, tetapi terdapat segelintir pelajar yang masih belum memahami dan mengingati maksud yang terkandung dalam nilai-nilai murni tersebut dan guru terus cuba sedaya upaya memberi latihan kepada pelajar untuk pemahaman mereka terhadap apa yang dipelajari dalam Pendidikan Moral


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU T1 (MINGGU 3)

Tarikh

17.01.2011 (Isnin)

Kelas 

1F

Masa 

4.00-5.10 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu Penulisan (Karangan Jenis Perbincangan)

Tajuk 

Faktor-faktor berlakunya masalah gejala sosial di kalangan remaja

Tujuan 

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara yang dibincangkan dalam bentuk penulisan

BBM 

Bahan bergambar & keratan akhbar (kes pembuangan bayi)

Objektif P&P 

Menyatakan pendapat yang bernas tentang tajuk & memberikan hujah untuk menguatkan pendapat 

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat 

Penerapan Nilai 

Perikemanusiaan dan kasih sayang

Aktiviti 

Pelajar berbincang tentang isi tajuk karangan berpandukan rangka yang disediakan. Guru menentukan isi yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar berminat dengan tajuk karangan yang dipelajari kerana disertakan dengan BBM gambar / keratan akhbar kes pembuangan bayi yang menyayat hati


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU T1 (MINGGU 3)

Tarikh

18.01.2011 (Selasa)

Kelas 

1C

Masa 

12.50-2.00 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu Penulisan (Karangan Jenis Perbincangan)

Tajuk 

Faktor-faktor berlakunya masalah gejala sosial di kalangan remaja

Tujuan 

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara yang dibincangkan dalam bentuk penulisan

BBM 

Bahan bergambar & keratan akhbar (kes pembuangan bayi)

Objektif P&P 

Menyatakan pendapat yang bernas tentang tajuk & memberikan hujah untuk menguatkan pendapat 

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat & tersirat

Penerapan Nilai 

Perikemanusiaan dan kasih sayang

Aktiviti 

Pelajar berbincang tentang isi tajuk karangan berpandukan rangka yang disediakan. Guru menentukan isi yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar berminat dengan tajuk karangan yang dipelajari. Kebanyakan pelajar juga menumpukan sepenuh perhatian mereka kepada BBM gambar / keratan akhbar kes pembuangan bayi sekaligus dapat menarik minat mereka untuk menghasilkan isi karangan yang baik dengan bimbingan guru


 


 


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T3 (MINGGU 3)

Tarikh 

18.01.2011 (Selasa)

Kelas 

3D

Masa 

5.45-6.20 ptg

Subjek 

Pendidikan Moral  

Tajuk 

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri 

Tujuan 

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang nilai yang dibincangkan

BBM 

Kertas mahjung, marker pen, keratan akhbar

Objektif P&P 

Menyatakan pendapat dan contoh-contoh yang relevan tentang nilai-nilai murni berdasarkan tajuk yang telah diberi oleh guru sebagai persediaan untuk pembentangan yang bakal dijalankan kelak

Hasil Pembelajaran 

Pelajar dapat memahami dan mendalami setiap maksud nilai murni yang dihasilkan menerusi pembentangan yang bakal mereka jalankan kelak berdasarkan tajuk yang telah diberi oleh guru kepada kumpulan masing-masing

Penerapan Nilai 

Menghormati, tanggungjawab

Aktiviti 

Pelajar didedahkan dengan maksud, nilai, isu dan contoh-contoh / ciri-ciri amalan nilai-nilai murni secara ringkas dan selebihnya perlu dicari oleh mereka secara berkumpulan . Guru menentukan contoh yang relevan

Refleksi 

P&P berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar telah menyiapkan sebahagian hasil pembentangan yang bakal mereka bentangkan kelak


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 3)

Tarikh 

19.01.2011 (Rabu)

Kelas 

2G

Masa 

12.50-2.00 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk 

Kata Kerja Transitif, Kata Kerja Tak Transitif, Kata Adjektif dan Kata Hubung

Tujuan 

Melatih pelajar membina ayat menggunakan Kata Kerja, Kata Adjektif dan Kata Hubung yang betul

BBM 

Buku latihan, 'flash card'

Objektif P&P 

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Kerja, Kata Adjektif dan Kata Hubung yang betul

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai 

Kerajinan, menghormati guru

Aktiviti 

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Kerja mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru. Guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar dan hampir keseluruhan pelajar memahami setiap perbezaan Kata Kerja yang diterangkan oleh guru. Namun terdapat segelintir pelajar membuat bising di belakang dan tindakan telah diambil oleh guru dengan memberi latihan kepada mereka sebagai salah satu usaha supaya mereka lebih menumpukan perhatian ketika dalam kelas


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 3)

Tarikh 

19.01.2011 (Rabu)

Kelas 

1F

Masa 

2.00-3.10 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk 

Kata Kerja Transitif, Kata Kerja Tak Transitif, Kata Adjektif dan Kata Hubung

Tujuan 

Melatih pelajar membina ayat menggunakan Kata Kerja, Kata Adjektif dan Kata Hubung yang betul

BBM 

Buku latihan, 'flash card'

Objektif P&P 

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Kerja, Kata Adjektif dan Kata Hubung yang betul

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai 

Kerajinan, menghormati guru

Aktiviti 

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Kerja mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru. Guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar dan hampir keseluruhan pelajar memahami setiap perbezaan Kata Kerja yang diterangkan oleh guru.


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 3)

Tarikh 

19.01.2011 (Rabu)

Kelas 

1C

Masa 

5.10-6.20 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu - Tatabahasa

Tajuk 

Kata Kerja Transitif, Kata Kerja Tak Transitif, Kata Adjektif dan Kata Hubung

Tujuan 

Melatih pelajar membina ayat menggunakan Kata Kerja, Kata Adjektif dan Kata Hubung yang betul

BBM 

Buku latihan, 'flash card'

Objektif P&P 

Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Kerja, Kata Adjektif dan Kata Hubung yang betul

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat

Penerapan Nilai 

Kerajinan, menghormati guru

Aktiviti 

Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Kerja mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru. Guru menentukan perkataan dan ayat yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar dan hampir keseluruhan pelajar memahami setiap perbezaan Kata Kerja yang diterangkan oleh guru. Namun terdapat segelintir pelajar yang terlalu pasif di dalam kelas. Maka, tindakan telah diambil oleh guru dengan melibatkan pelajar tersebut dengan aktiviti perbincangan dalam kumpulan


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T2 (MINGGU 2)

Tarikh 

20.01.2011 (Khamis)

Kelas 

2G

Masa 

12.50-2.00 ptg

Subjek 

Bahasa Melayu - KOMSAS

Tajuk 

Di Sebalik Wajah

Tujuan 

Melatih dan memberi pendedahan kepada pelajar untuk membaca dan memahami setiap bab dalam novel tersebut

BBM 

Buku KOMSAS

Objektif P&P 

Menyatakan sinopsis, watak dan perwatakan serta latar yang terlibat dalam cerita tersebut (bab 2 dan 3)

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat dan tersirat

Penerapan Nilai 

Kerajinan

Aktiviti 

Pelajar diminta oleh guru membaca secara kuat dan berbincang tentang sinopsis, watak dan perwatakan serta latar yang terlibat dalam cerita tersebut (bab 2 dan 3). Guru menentukan jawapan yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar dengan bantuan guru dalam melibatkan pelajar dalam perbincangan kumpulan


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T1 (MINGGU 3)

Tarikh 

20.01.2011 (Khamis)

Kelas 

1G 

Masa 

3.25-4.35ptg  

Subjek 

Pendidikan Moral  

Tajuk 

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri 

Tujuan 

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang nilai yang dibincangkan

BBM 

Bahan bergambar, buku teks

Objektif P&P 

Menyatakan pendapat yang bernas tentang nilai-nilai murni yang perlu ada pada seseorang khususnya pelajar

Hasil Pembelajaran 

Pelajar dapat memahami dan menyatakan maksud berdikari, kerajinan, kasih sayang, keadilan, rasional dan kesederhanaan

Penerapan Nilai 

Menghormati, tanggungjawab, kerajinan

Aktiviti 

Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh amalan nilai-nilai murni. Guru menentukan contoh dan isi yang relevan

Refleksi 

P&P berjalan lancar kerana kebanyakan pelajar memahami dan mengingati maksud nilai-nilai dalam perkembangan diri


 


 


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 3)

Tarikh 

21.01.2011 (Jumaat)

Kelas 

1F

Masa 

2.00-3.10ptg

Subjek 

Bahasa Melayu - KOMSAS

Tajuk 

Istana Menanti (kupasan novel)

Tujuan 

Melatih dan memberi pendedahan kepada pelajar untuk membaca dan memahami setiap bab dalam buku KOMSAS tersebut

BBM 

Buku KOMSAS (Istana Menanti)

Objektif P&P 

Menyatakan secara ringkas tentang kupasan novel,sinopsis, watak dan perwatakan serta latar yang terlibat dalam cerita tersebut

Hasil Pembelajaran

Menaakul perkara yang tersurat dan tersirat

Penerapan Nilai 

Kerajinan, tanggungjawab

Aktiviti 

Pelajar diminta oleh guru membaca secara lantang dan berbincang tentang sinopsis, watak dan perwatakan serta latar yang terlibat dalam cerita tersebut. Guru menentukan jawapan yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar yang mana sebahagian besar pelajar dapat memahami cerita dan nilai murni yang disampaikan oleh pengarang


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL

T1 (MINGGU 3)

Tarikh 

21.01.2011 (Jumaat)

Kelas 

3D

Masa 

4.00-5.10 ptg

Subjek 

Pendidikan Moral  

Tajuk 

Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Perkembangan Diri 

Tujuan 

Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang nilai yang dibincangkan

BBM 

Buku teks, buku latihan

Objektif P&P

Menyatakan contoh tentang nilai-nilai murni yang perlu ada pada diri seseorang

Hasil Pembelajaran 

Pelajar dapat memahami dan menyatakan maksud Amanah, Harga Diri, Bertanggungjawab, Hemah Tinggi dan Toleransi dengan lebih lancar

Penerapan Nilai 

Berdikari, kerajinan

Aktiviti 

Pelajar didedahkan dengan isu-isu yang berkaitan nilai-nilai murni. Guru menentukan contoh dan isi yang relevan

Refleksi 

P&P berjalan lancar dengan bimbingan dari guru


 


 


 


 

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

T1 (MINGGU 3)

Tarikh

21.01.2011 (Jumaat)

Kelas 

1C

Masa 

5.10-6.20ptg

Subjek 

Bahasa Melayu - KOMSAS

Tajuk 

Istana Menanti (kupasan novel)

Tujuan 

Melatih dan memberi pendedahan kepada pelajar untuk membaca dan memahami setiap bab dalam buku KOMSAS tersebut

BBM 

Buku KOMSAS (Istana Menanti)

Objektif P&P 

Menyatakan secara ringkas tentang kupasan novel,sinopsis, watak dan perwatakan serta latar yang terlibat dalam cerita tersebut

Hasil Pembelajaran 

Menaakul perkara yang tersurat dan tersirat

Penerapan Nilai 

Kerajinan, tanggungjawab

Aktiviti 

Pelajar diminta oleh guru membaca secara lantang dan berbincang tentang sinopsis, watak dan perwatakan serta latar yang terlibat dalam cerita tersebut. Guru menentukan jawapan yang boleh diterima

Refleksi 

P&P berjalan lancar yang mana sebahagian besar pelajar dapat memahami cerita dan nilai murni yang disampaikan oleh pengarang


 

No comments:

Post a Comment