Sunday, April 6, 2014

RPH (minggu 14)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 14)
Tarikh
31.03.2014 (Isnin)
Kelas
1K
Masa
12.50-2.00 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – Tatabahasa
Tajuk
Kata Bidalan
Tujuan
Melatih pelajar membina ayat menggunakan Kata Bidalan yang betul
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Bidalan dan jenis-jenisnya
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Kerajinan
Aktiviti
Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Bidalan mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru.  Guru menentukan perkataan dan ayat  yang boleh diterima
Refleksi
**P&P ditangguhkan kerana guru mengambil cuti (MC)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 14)
Tarikh
31.03.2014 (Isnin)
Kelas
1F
Masa
2.00-3.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – Tatabahasa
Tajuk
Kata Bidalan
Tujuan
Melatih pelajar membina ayat menggunakan Kata Bidalan yang betul
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan perbezaan antara setiap Kata Bidalan dan jenis-jenisnya
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Kerajinan
Aktiviti
Pelajar berbincang tentang maksud dan contoh Kata Bidalan mengikut kumpulan yang telah dipilih oleh guru.  Guru menentukan perkataan dan ayat  yang boleh diterima
Refleksi
**P&P ditangguhkan kerana guru mengambil cuti (MC)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 14)
Tarikh
01.04.2014 (Selasa)
Kelas
1K
Masa
12.50-2.00 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – bacaan di perpustakaan (Program Nilam)
Tajuk
Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan
Tujuan
Program ini untuk menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar
BBM
Buku latihan, borang ‘Program Nilam’
Objektif  P&P
Menggalakkan pelajar supaya minat membaca
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca
Penerapan Nilai
Kerajinan, bertanggungjawab
Aktiviti
Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing serta pada masa yang sama guru mengingatkan pelajar supaya mengisi borang ‘Program Nilam’ yang disediakan
Refleksi
** P&P ditangguhkan kerana guru mengambil cuti (MC)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T. PERALIHAN (MINGGU 14)
Tarikh
01.04.2014 (Selasa)
Kelas
PA
Masa
2.00-3.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – Pemahaman  
Tajuk
Ayat tunggal
Tujuan
Menggalakkan pelajar untuk berusaha mengeja, mengingati setiap huruf yang dipelajari seterusnya mampu melengkapkan teks serta membina ayat yang mudah dengan lebih baik
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Memperolehi dan dapat memperbaiki setiap ilmu (huruf / suku kata/ perkataan yang dipelajari)
Hasil Pembelajaran
Memperolehi dan dapat memperbaiki setiap ilmu (huruf / suku kata / perkataan yang dipelajari)
Penerapan Nilai
Kerajinan
Aktiviti
-          Membaca petikan
-          Perbincangan petikan
-          Membuat latihan
Refleksi
** P&P ditangguhkan kerana guru mengambil cuti (MC)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL
T2 (MINGGU 14)
Tarikh
01.04.2014 (Selasa)
Kelas
2A
Masa
4.00-5.10ptg
Subjek
Pendidikan Moral
Tajuk
 Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Kekeluargaan (sambungan P&P)
Tujuan
Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan pendapat yang bernas tentang sesuatu nilai yang dipelajari untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian
Hasil Pembelajaran
Menyatakan  maksud setiap nilai dalam bidang /unit kekeluargaan
Penerapan Nilai
Bertanggungjawab
Aktiviti
Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan yang tidak bermoral. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan
Refleksi
** P&P ditangguhkan kerana guru mengambil cuti (MC)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 14)
Tarikh
02.04.2014 (Rabu)
Kelas
1F
Masa
2.00-3.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – bacaan di perpustakaan (Program Nilam)
Tajuk
Pelajar bebas memilih apa sahaja bahan bacaan yang disukai di perpustakaan
Tujuan
Program ini untuk menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar
BBM
Buku latihan, borang ‘Program Nilam’
Objektif  P&P
Menggalakkan pelajar supaya minat membaca
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca
Penerapan Nilai
Kerajinan, bertanggungjawab
Aktiviti
Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing serta pada masa yang sama guru mengingatkan pelajar supaya mengisi borang ‘Program Nilam’ yang disediakan
Refleksi
P&P berjalan lancar dan hampir keseluruhan pelajar amat berminat dengan bahan bacaan yang diperoleh dari perpustakaan dan keadaan kelas adalah terkawal

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 14)
Tarikh
02.04.2014 (Rabu)
Kelas
1K
Masa
3.25-4.35 ptg
Subjek
Bahasa Melayu (KOMSAS)
Tajuk
Kupasan dan Kajian Teks Puisi Tradisional (Pantun Dua Kerat-Nasihat)
Tujuan
Mendedahkan pelajar tentang pengenalan kepada Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya Puisi Tradisional
BBM
Buku latihan, Buku KOMSAS
Objektif  P&P
Menyatakan kepelbagaian genre Sastera khususnya Puisi Tradisional dan unsur-unsur keindahannya
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Tumpuan, kerjasama
Aktiviti
Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam puisi tradisional berpandukan buku KOMSAS yang disediakan
Refleksi
P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar memahami pengajaran & nasihat yang disampaikan dalam pantun tersebut

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T. PERALIHAN (MINGGU 14)
Tarikh
02.04.2014 (Rabu)
Kelas
PA
Masa
5.10-6.20 ptg
Subjek
Bahasa Melayu-  Pemahaman (membaca dan memahami teks) 
Tajuk
Pemahaman – berpandukan teks & gambar
Tujuan
Melatih pelajar untuk lebih mengetahui cara bagaimana untuk mengolah sesuatu ayat secara ringkas dan padat serta bersesuaian dengan jawapan untuk soalan yang diberikan berpandukan teks & gambar yang ditunjukkan
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan jawapan/pandangan yang bernas untuk setiap soalan yang dikemukakan
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Menurut arahan guru
Aktiviti
Pelajar berbincang jawapan soalan pemahaman berkenaan berpandukan teks yang disediakan. Guru menentukan isi dan jawapan yang bersesuaian
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar menyiapkan tugasan yang diberi dengan baik


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T1 (MINGGU 14)
Tarikh
03.04.2014 (Khamis)
Kelas
1F
Masa
12.50-2.00 ptg
Subjek
Bahasa Melayu (KOMSAS)
Tajuk
Kupasan dan Kajian Teks Puisi Tradisional (Pantun Dua Kerat-Nasihat)
Tujuan
Mendedahkan pelajar tentang pengenalan kepada Komponen Sastera dalam Bahasa Melayu khususnya Puisi Tradisional
BBM
Buku latihan, Buku KOMSAS
Objektif  P&P
Menyatakan kepelbagaian genre Sastera khususnya Puisi Tradisional dan unsur-unsur keindahannya
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Tumpuan, kerjasama
Aktiviti
Pelajar menyalin nota penting dan berbincang tentang setiap kupasan dalam puisi tradisional berpandukan buku KOMSAS yang disediakan
Refleksi
P&P berjalan lancar dan kebanyakan pelajar memahami pengajaran & nasihat yang disampaikan dalam pantun tersebut. Mereka juga menulis nota yang diberikan guru

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T. PERALIHAN (MINGGU 14)
Tarikh
03.04.2014 (Khamis)
Kelas
PA
Masa
4.00-5.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu-  Pemahaman (membaca dan memahami teks)
Tajuk
Pemahaman – berpandukan teks & gambar
Tujuan
Melatih pelajar untuk lebih mengetahui cara bagaimana untuk mengolah sesuatu ayat secara ringkas dan padat serta bersesuaian dengan jawapan untuk soalan yang diberikan berpandukan teks & gambar yang ditunjukkan
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan jawapan/pandangan yang bernas untuk setiap soalan yang dikemukakan
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat & tersirat
Penerapan Nilai
Menurut arahan guru
Aktiviti
Pelajar berbincang jawapan soalan pemahaman berkenaan berpandukan teks yang disediakan. Guru menentukan isi dan jawapan yang bersesuaian
Refleksi
P&P berjalan lancar yang mana pelajar dapat memberikan jawapan dengan baik dan memuaskan dengan bantuan guru

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU
T. PERALIHAN (MINGGU 14)
Tarikh
04.04.2014 (Jumaat)
Kelas
PA
Masa
2.00-3.10 ptg
Subjek
Bahasa Melayu – bacaan dan ejaan (bagi pelajar yang lemah) 
Tajuk
Pelajar bebas memilih / membawa apa sahaja bahan bacaan yang disukai mereka
Tujuan
Program ini untuk menggalakkan aktiviti membaca di kalangan pelajar
BBM
Buku latihan, buku teks, buku Nilam
Objektif  P&P
Menggalakkan pelajar supaya minat membaca / boleh mengeja dengan betul
Hasil Pembelajaran
Menaakul perkara yang tersurat dan nilai-nilai murni yang terdapat dalam bahan bacaan yang dibaca
Penerapan Nilai
Kesungguhan
Aktiviti
Pelajar membaca dan menyalin nota tentang bahan bacaan masing-masing serta pada masa yang sama turut belajar mengeja (bagi pelajar yang lemah) dengan bantuan guru
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar dilihat menulis dan mengeja dengan betul serta dibantu oleh guru

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN MORAL
T2 (MINGGU 14)
Tarikh
04.04.2014 (Jumaat)
Kelas
2A
Masa
4.00-5.10ptg
Subjek
Pendidikan Moral
Tajuk
 Nilai-nilai Yang Berkaitan Dengan Kekeluargaan (latihan/PBS) (sambungan P&P)  
Tujuan
Melatih pelajar menjelaskan pendapat tentang sesuatu perkara / nilai yang dibincangkan dalam kelas
BBM
Buku latihan, buku teks
Objektif  P&P
Menyatakan pendapat yang bernas tentang ciri-ciri / punca / implikasi kepada setiap perbuatan yang tidak bermoral
Hasil Pembelajaran
Menyatakan  maksud nilai-nilai yang telah dipelajari
Penerapan Nilai
Tanggungjawab
Aktiviti
Pelajar didedahkan dengan contoh-contoh perbuatan yang tidak bermoral. Guru menentukan jawapan perbincangan / isi yang relevan
Refleksi
P&P berjalan lancar dan pelajar memahami serta mampu menjawab setiap soalan yang dikemukakan dengan baikNo comments:

Post a Comment